Kategoriarkiv: 2013

Tirsdag 3. desember 2013: Olav Haraldsson – kriger, konge og helgen

Tirsdag 3. desember 2013 kl. 19.00 i Grorud menighetshus

Etter at pianisten Ola Faye spilte Bånsull frå Oppdal innledet professor i norrøn filologi Jon Gunnar Jørgensen om Olav Haraldsson – kriger, konge og helgen.

Han innledet med at si: Som filolog er jeg ikke historiker, men litteratur og historie hører sammen.

I avbildninger er Olav den Hellige alltid avbildet med øks og eple eller septer – og glorie. Han fullførte sitt samlingsverk som konge og kristnet landet. Fortsett å lese Tirsdag 3. desember 2013: Olav Haraldsson – kriger, konge og helgen

Tirsdag 12. november 2013: Mellom Snåsamannen og vitenskapen – spiller troen en rolle for helsa vår?

Tirsdag 12. november 2013 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Innleder var Hans Stifoss-Hanssen, professor ved Diakonhjemmet Høgskole. Temaet var Mellom Snåsamannen og vitenskapen – spiller troen en rolle for helsa vår?

Stifoss-Hanssen fortalte om en utvikling, fra at Snåsamannen og andre alternative behandlere ble tatt avstand fra av så vel kiken som myndighetene, til den nye diskusjonen etter Ingvar Kolloens biografi om Joralf Gjerstad i 2008. Fortsett å lese Tirsdag 12. november 2013: Mellom Snåsamannen og vitenskapen – spiller troen en rolle for helsa vår?

Tirsdag 8. oktober 2013: Er vi blitt et sorteringssamfunn? Hva gjør vi og hva vil vi med ny kunnskap og teknologi innen fosterdiagnostikk?

Tirsdag 8. oktober 2013 kl. 19.00 i Stovner kirke

Professor Ola Didrik Saugstad og forfatteren Thorvald Steen holdt sammen foredraget Er vi blitt et sorteringssamfunn? Med undertittelen Hva gjør vi og hva vil vi med ny kunnskap og teknologi innen fosterdiagnostikk?

Ola Didrik Saugstad innledet med å vise til den nye filmen om den politiske filosofen Hannah Arendt som har beskrevet «ondskapens banalitet» når saksbehandler og byråkrat bare følger ordre uten å tenke over hva han eller hun faktisk er med på å gjøre. Ondskapen skjer på ren rutine. Han spurte om dette er i ferd med å skje i vår tid, i vårt eget samfunn. I barnedødeligheten, gjennom surrogati, ved selektiv abort i det DNA-samfunnet vi er en del av. Fortsett å lese Tirsdag 8. oktober 2013: Er vi blitt et sorteringssamfunn? Hva gjør vi og hva vil vi med ny kunnskap og teknologi innen fosterdiagnostikk?

Lørdag 31. august 2013: Piknik til Margaretakirken (Maridalsruinene)

Lørdag 31. august 2013 kl. 12.00 i Maridalsruinene

Møtet besto i utflukt til Maridalsruinene, eller Margaretakirken. Etter velkomst fra Henrik Mohn overtok arkeologiprofessor Brit Solli og fortalte om historien til Margaretakirken for et lite, tosifret antall tilhørere i regn. Solli ga først et geologisk og historisk bakteppe for området og reisningen av Margaretakirken på 1200-tallet. Kirken er viet St. Margareta av Antiokia i likhet med mange andre kirker på kontinentet og det er etter henne at Maridalen har sitt navn. Fortsett å lese Lørdag 31. august 2013: Piknik til Margaretakirken (Maridalsruinene)

Tirsdag 23. april 2013: Krise og identitet. Religionsmøtets vilkår i Groruddalen

Tirsdag 23. april 2013 kl. 19.00 i Fossum kirke

Første post var årsmøte.

Deretter holdt kapellan Carsten Schuerhoff foredraget Krise og identitet. Religionsmøtets vilkår i Groruddalen. Innlegget var basert på eget forskningsmateriale, som også inngår i en større Frankfurt-basert studie. I dagene etter innlegget kom det for øvrig ut en tyskspråklig bok fra studien med bidrag fra bl.a. Schuerhoff. I sitt innlegg reflekterte Schuerhoff over betingelsene for fruktbare møter kristendom-islam, særlig i gudstjeneste(liknende) situasjoner. Fortsett å lese Tirsdag 23. april 2013: Krise og identitet. Religionsmøtets vilkår i Groruddalen

Tirsdag 19. mars 2013: Fjell – en menighet i bevegelse

Tirsdag 19. mars 2013 kl. 19.00 i Ellingsrud kirke

Diakon Signe Myklebust fra Fjell menighet i Drammen holdt foredraget Fjell – en menighet i bevegelse. Shamsa Farman, nestleder i Buskerud pakistanske kvinneforening skulle også deltatt, men hadde sykdomsforfall.

I første del av foredraget fortalte Myklebust om Fjell menighet og hvordan dialogarbeid hadde vokst fram. Arbeidskirken sto ferdig i 1984, men etter stor demografisk endring i området sank oppslutningen slik at det nå er anslagsvis 2000 medlemmer i Den norske kirke av rundt 7000 i soknets område. Etter betydelig stagnasjon i menighetsarbeidet er man nå på vei oppover igjen. Fortsett å lese Tirsdag 19. mars 2013: Fjell – en menighet i bevegelse

Tirsdag 26. februar 2013: Fra dialog til samarbeid. Erfaringer fra samtaler mellom jøder, kristne og muslimer i Midtøsten

Tirsdag 26. februar 2013 kl. 19.00 i Romsås kirke

Møtet startet med musikalske innslag ved jazzgruppen Moksha, som spilte orientalskpreget jazz og som består av Oddrun Lilja Jonsdottir, gitar og Sanskriti Sherestha og Tore Flatjord, ulike trommer. Oddrun Lilja Jonsdottir fortalte også litt om gruppen, og gruppen ble introdusert av Jon Gunnar Jørgensen, som poengterte sammenhengen med foredraget som kom etter – kulturmøte.

Trond Bakkevig holdt så foredraget Fra dialog til samarbeid. Erfaringer fra samtaler mellom jøder, kristne og muslimer i Midtøsten. Han presenterte først et bakteppe. Oslo-avtalen fra 1993 sier lite om religion, og Jerusalem-spørsmålet ble utsatt. Men religion og politikk er så tett sammenvevet at en del religiøse ledere ønsket at Jerusalem-spørsmålet måtte diskuteres. Bakkevig ble involvert og bidro til en del samtaler. Fortsett å lese Tirsdag 26. februar 2013: Fra dialog til samarbeid. Erfaringer fra samtaler mellom jøder, kristne og muslimer i Midtøsten

Tirsdag 22. januar 2013: Religionsstifteren Muhammed. Hvem var han? Og hva ville han?

Tirsdag 22. januar 2013 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Halvor Tjønn holdt foredraget Religionsstifteren Muhammed. Hvem, var han? Og hva ville han? Foredraget var basert på hans omdiskuterte bok Muhammed. Slik samtiden så ham fra 2011. Tjønn spurte: Hvorfor er det blitt et så stort skille mellom Vesten og Orienten? Er det noe i Islam som hindrer moderniteten? Med dette som bakgrunn gikk han så til de tidlige arabiske historikere for å finne ut hva de opplyser om Muhammed. Fortsett å lese Tirsdag 22. januar 2013: Religionsstifteren Muhammed. Hvem var han? Og hva ville han?