Kategoriarkiv: Tidligere møter

Tirsdag 28. mai 2024 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Norges kristning i lys av sagalitteraturen

Jon Gunnar Jørgensen holdt et spennende foredrag med tittelen «Norges kristning i lys av sagalitteraturen» for tretten spente tilhørere i Haugerud kirke.
Utgangspunktet for Jørgensen var at sagaene er tydelige på kristiningsprosjektene til de tre kongene Håkon den gode (ca. 930–960), Olav Trygvasson (995–1000) og Olav Haraldsson (1015–1028), at kristendommen seirer med Olav den helliges martyrium (1030) og helligkåring (1031). Men, så spurte Jørgensen, kan vi feste lit til sagaene og kan noen kristnes med makt eller list, slik det beskrives i sagaene?

Fortsett å lese Tirsdag 28. mai 2024 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Tirsdag 16. april 2024: Ungdommen på Heimdal

Tirsdag 16. april 2024 kl. 19.00 i Grorud menighetshus

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Ungdommen på Heimdal

Referat medlemsmøte 16. april 2024 Grorud

68 interesserte tilhørere møtte opp for å få et lokalhistorisk foredrag med Siv Carlsson, Paul Skuland og Petter Kirkemo om Grorud kristelige ungdomsklubb «Heimdal» i Grorud menighetshus 16. april. Styremedlem Jon Gunnar Jørgensen startet med en introduksjon av de tre foredragsholderne samt informasjon om Groruddalen kirkeakademi til nye tilhørere:
Siv Carlsson vokste opp på Rødtvet og har vært lærer og forlagsredaktør, Paul Skuland var prest fra 1991 i Grorud/Romsås, senere prost i Nord-Gudbrandsdal, der han fortsatt er bosatt. Petter Kirkemo er fra Grorud og har arbeidet nasjonalt og internasjonalt og er nå freelance Osloguide.
Grorud kristelige ungdomsklubb ble stiftet i 1962. Klubben hadde bred appell og ble etter kort tid en av landets største kristne ungdomsklubber med kor, fritidsaktiviteter, andakter og leirer.

Fortsett å lese Tirsdag 16. april 2024: Ungdommen på Heimdal

Tirsdag 05. mars 2024: Fra englers musikk til djevelens blåsebelg

Tirsdag 05. mars 2024 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Fra englers musikk til djevelens blåsebelg

Referat medlemsmøte 5. mars 2024 Rødtvet

Sophie Lazar ønsket velkommen 14 tilhørere denne kvelden i Rødtvet kirke. Kirkerommet var opplyst i stemningsfylt lys og foran var en mangfoldig utstilling av sekkepiper. Elisabeth Vatn åpnet sitt musikkforedrag med sekkepipeklang underlagt av dype orgeltoner.

Elisabeth som jobber til vanlig som kantor i Grorud menighet og i Lillestrøm og Skedsmo menighet, fortalte engasjert om sekkepipen og dens avtrykk i vår musikk- og kulturhistorie – ikke minst har sekkepipen satt spor etter seg i billedkunsten.

Fortsett å lese Tirsdag 05. mars 2024: Fra englers musikk til djevelens blåsebelg

Tirsdag 30. januar 2024: Banning – språkets mørkerom

Tirsdag 30. januar 2024 kl. 19.00 i Østre Aker menighetshus

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Banning – språkets mørkerom

Jon Gunnar Jørgensen ønska velkommen åtte tilhørere denne kvelden i Østre Aker menighetshus, føret hadde nok gjort sitt til at folk ikke torde å komme seg ut. Det var synd, for Ruth Vatvedt Fjeld holdt et interessant foredrag om banning, om bønn og forbanning, om det som ligger imellom og ikke minst det som viser seg å være i stadig forandring og som preger vårt ordforråd og vår ordbruk i større grad enn vi kanskje sjøl aner, den uopphørlige tøyinga av grenser og opprør mot tabuisering gjennom språk.

Fortsett å lese Tirsdag 30. januar 2024: Banning – språkets mørkerom

Tirsdag 28. november 2023: Israel – Palestina

Tirsdag 28. november kl. 19.00 i Haugerud kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Israel – Palestina

Henrik Mohn ønska nesten 20 tilhørere velkommen til Haugerud kirke og presenterte kveldens foredragsholder, Hans Morten Haugen, som til daglig er professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole. Haugen har dessuten lang fartstid i organisasjonen Sabeel Kairos Norge og han er også medlem av et utvalg satt ned av Bispemøtet og Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke i 2021, som skal se på Den norske kirkes selvforståing i møte med jøder og jødedom i Norge. Utvalget skal levere utredningen våren 2024.

Fortsett å lese Tirsdag 28. november 2023: Israel – Palestina

Tirsdag 17. oktober 2023: Petter Dass – Streng øvrigheitsperson eller folkeleg diktar?

Tirsdag 17. oktober 2023 kl. 19.00 i Hasle kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Petter Dass – Streng øvrigheitsperson eller folkeleg diktar?

Jon Gunnar Jørgensen ønsket de 25 frammøtte velkommen og presenterte kveldens foredragsholder, Ronny Spaans.

Han innledet med en historisk gjennomgang av Petter Dass´ liv og gjerning; som elev på latinskolen i Bergen, teologistudent i København, kapellan i Nesna og sokneprest i Alstadhaug. Hans inntekt (og rikdom) stammet fra kirkeskatt og handelsvirksomhet med trelast og ikke minst fra handel med tørrfisk som ble eksportert til det europeiske markedet via Bergen.

Fortsett å lese Tirsdag 17. oktober 2023: Petter Dass – Streng øvrigheitsperson eller folkeleg diktar?

Tirsdag 26. september: «Kyrkja» – Det som hører Gud til

Tirsdag 26. september 2023 kl. 19.00 i Høybråten kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

«Kyrkja» – Det som hører Gud til

Tirsdag 26. september hadde GKA besøk av musiker og teolog Carl Petter Opsahl. Opsahl har bl.a. erfaring som gateprest i Kirkens bymisjon og er i dag førsteamanuensis i praktisk teologi ved Menighetsfakultetet. Men Opsahl er også en fremragende musiker med en stor produksjon både med egne prosjekt og som bandmedlem.

Fortsett å lese Tirsdag 26. september: «Kyrkja» – Det som hører Gud til

Lørdag 26. august 2023: Utflukt til ulvenhagen

Lørdag 26. august 2023 kl. 11.00 i Østre Aker kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Utflukt til ulvenhagen

En regnfull lørdag i august ble det utflukt til Ulvenhagen. Et innbydende syn møtte den lille gruppa fra Groruddalen kirkeakademi, prosjektlederen for Ulvenhagen, Jennifer Spoor, hadde tent bål i bålpanna og tok imot oss besøkende med vann og dyrefôr på armen, for denne sommeren har det flytta inn høner i hagen.

Fortsett å lese Lørdag 26. august 2023: Utflukt til ulvenhagen