Kategoriarkiv: Tidligere møter

Tirsdag 30. januar 2024: Banning – språkets mørkerom

Tirsdag 30. januar 2024 kl. 19.00 i Østre Aker menighetshus

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Banning – språkets mørkerom

Jon Gunnar Jørgensen ønska velkommen åtte tilhørere denne kvelden i Østre Aker menighetshus, føret hadde nok gjort sitt til at folk ikke torde å komme seg ut. Det var synd, for Ruth Vatvedt Fjeld holdt et interessant foredrag om banning, om bønn og forbanning, om det som ligger imellom og ikke minst det som viser seg å være i stadig forandring og som preger vårt ordforråd og vår ordbruk i større grad enn vi kanskje sjøl aner, den uopphørlige tøyinga av grenser og opprør mot tabuisering gjennom språk.

Fortsett å lese Tirsdag 30. januar 2024: Banning – språkets mørkerom

Tirsdag 28. november 2023: Israel – Palestina

Tirsdag 28. november kl. 19.00 i Haugerud kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Israel – Palestina

Henrik Mohn ønska nesten 20 tilhørere velkommen til Haugerud kirke og presenterte kveldens foredragsholder, Hans Morten Haugen, som til daglig er professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole. Haugen har dessuten lang fartstid i organisasjonen Sabeel Kairos Norge og han er også medlem av et utvalg satt ned av Bispemøtet og Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke i 2021, som skal se på Den norske kirkes selvforståing i møte med jøder og jødedom i Norge. Utvalget skal levere utredningen våren 2024.

Fortsett å lese Tirsdag 28. november 2023: Israel – Palestina

Tirsdag 17. oktober 2023: Petter Dass – Streng øvrigheitsperson eller folkeleg diktar?

Tirsdag 17. oktober 2023 kl. 19.00 i Hasle kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Petter Dass – Streng øvrigheitsperson eller folkeleg diktar?

Jon Gunnar Jørgensen ønsket de 25 frammøtte velkommen og presenterte kveldens foredragsholder, Ronny Spaans.

Han innledet med en historisk gjennomgang av Petter Dass´ liv og gjerning; som elev på latinskolen i Bergen, teologistudent i København, kapellan i Nesna og sokneprest i Alstadhaug. Hans inntekt (og rikdom) stammet fra kirkeskatt og handelsvirksomhet med trelast og ikke minst fra handel med tørrfisk som ble eksportert til det europeiske markedet via Bergen.

Fortsett å lese Tirsdag 17. oktober 2023: Petter Dass – Streng øvrigheitsperson eller folkeleg diktar?

Tirsdag 26. september: «Kyrkja» – Det som hører Gud til

Tirsdag 26. september 2023 kl. 19.00 i Høybråten kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

«Kyrkja» – Det som hører Gud til

Tirsdag 26. september hadde GKA besøk av musiker og teolog Carl Petter Opsahl. Opsahl har bl.a. erfaring som gateprest i Kirkens bymisjon og er i dag førsteamanuensis i praktisk teologi ved Menighetsfakultetet. Men Opsahl er også en fremragende musiker med en stor produksjon både med egne prosjekt og som bandmedlem.

Fortsett å lese Tirsdag 26. september: «Kyrkja» – Det som hører Gud til

Lørdag 26. august 2023: Utflukt til ulvenhagen

Lørdag 26. august 2023 kl. 11.00 i Østre Aker kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Utflukt til ulvenhagen

En regnfull lørdag i august ble det utflukt til Ulvenhagen. Et innbydende syn møtte den lille gruppa fra Groruddalen kirkeakademi, prosjektlederen for Ulvenhagen, Jennifer Spoor, hadde tent bål i bålpanna og tok imot oss besøkende med vann og dyrefôr på armen, for denne sommeren har det flytta inn høner i hagen.

Fortsett å lese Lørdag 26. august 2023: Utflukt til ulvenhagen

Tirsdag 9. mai 2023: Kyrkja og arbeidarrørlsa – frå motsetnad til harmoni?

Tirsdag 9. mai 2023 kl. 19.00 i Grorud kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Kyrkja og arbeidarrørlsa – frå motsetnad til harmoni?

Etter årsmøtet var det duket for foredrag med Hallgeir Elstad og han tok for seg oppgava å dra noen linjer og hovedtrekk fra den lange historien om kirka og arbeiderbevegelsen.

Fortsett å lese Tirsdag 9. mai 2023: Kyrkja og arbeidarrørlsa – frå motsetnad til harmoni?

Tirsdag 11. april 2023: Straff, tilgivelse og forsoning – sett fra prestetjenesten i fengsel

Tirsdag 11. april 2023 kl. 19.00 i Fossum kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Straff, tilgivelse og forsoning – sett fra prestetjenesten i fengsel

På tredje påskedag fant 19 deltakere veien til Fossum kirke hvor Jon Gunnar Jørgensen ønsket velkommen og presenterte kvelds foredragsholder, Elisabet Kjetilstad, prest ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

Fortsett å lese Tirsdag 11. april 2023: Straff, tilgivelse og forsoning – sett fra prestetjenesten i fengsel

Tirsdag 07. mars 2023 kl. 19.00 i Hasle kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Strengen er av gull – om folketonene i salmeboka.

Ingerid L. Birkeland er sanger, scenekunstner og universitetslektor i liturgikk ved MF Vitenskapelige Høyskole. Randi E. Rosendahl er organist i Hasle kirke og har spilt folkemusikk i Chateau Neuf Spelemannslag i flere år.

Mange av våre kjæreste salmer har folkemelodier, enten fra Norge eller fra andre land. Når salmediktningen møter folkemusikken åpnes ofte dype rom i tekstene og i oss som synger. Noen ganger gir de oss også spennende spor som vi kan følge bakover i historien og kulturen vår. Dette var tema for medlemsmøtet den 7. mars.

Fortsett å lese Tirsdag 07. mars 2023 kl. 19.00 i Hasle kirke