Tirsdag 22. januar 2013: Religionsstifteren Muhammed. Hvem var han? Og hva ville han?

Tirsdag 22. januar 2013 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Halvor Tjønn holdt foredraget Religionsstifteren Muhammed. Hvem, var han? Og hva ville han? Foredraget var basert på hans omdiskuterte bok Muhammed. Slik samtiden så ham fra 2011. Tjønn spurte: Hvorfor er det blitt et så stort skille mellom Vesten og Orienten? Er det noe i Islam som hindrer moderniteten? Med dette som bakgrunn gikk han så til de tidlige arabiske historikere for å finne ut hva de opplyser om Muhammed.

Tjønn gikk først kronologisk til verks og beskrev Muhammeds liv fra man vet noe om han etter at han var rundt 40 år gammel til han døde. I utgangspunktet var Muhammed en ubetydelig kjøpmann. Han fikk syner, ønsket å få sin stamme omvendt, greide det ikke og reiste etter ti år fra Mekka der han bodde, til Medina. Der etablerte han en maktbase som oppmann mellom to rivaliserende stammer, og oppnådde å få dem til å forsøke å bekjempe Mekka med våpen. Tjønn beskrev så hvordan Muhammed i de neste ti år, fram til han døde, ledet en brutal krigføring med massakrer og svik, og som førte til erobring av hele den arabiske halvøy.

Foredragsholderen fortsatte med en oppsummering av noe av hva han mener Muhammed har gitt ettertiden. Han mente underkastelse er et nøkkelbegrep i Muhammeds arv, og at det gjør demokrati umulig. Sentral lovgivning, sharia, er utledet av Koranen og derfor religiøs av natur, og kan ikke endres ved demokratiske prosesser. Tjønn påpekte at Koranen ikke er en fortelling om Muhammeds liv, men retningslinjer for hvordan en skal leve. Han mente dette hadde betydning for lav endringsvilje i islamske kulturer. Til slutt gjorde Tjønn noen visitter til aktuelle politiske prosesser, bl.a. til valgene i Egypt. Han avrundet med å si at det er veldig mange fredelige muslimer. Men han mente ideologien til Muhammed ikke er fredelig.

Etter kaffepause var det livlig debatt. Noen problematiserte at Tjønn for raskt hoppet fra historiske fakta om Muhammeds liv og handlinger, til Islam av i dag, uten å trekke inn senere refleksjon rundt selve ideologien, og at han ga et ensidig inntrykk av denne. Noen forsøkte å parallellføre til kristendommen ut fra særlig voldelige gammeltestamentlige episoder. Tjønn repliserte at det i Islam på en helt annen måte er bygget inn noe statisk i ideologien, og at dette fører til at islampregede kulturer har liten endringsvilje. Noen påpekte at det er store forskjeller mellom islamske land, og at f.eks. Indonesia er preget av lite shariatenkning. Tjønn mente at dette kunne ha sammenheng med at Indonesia ikke var islamifisert ved erobring, men ved misjon. Diskusjonen tok så litt av fra Tjønns utgangspunkt, og beveget seg innom mange dagsaktuelle problemer knyttet til fundamentalistisk islam.

Møtet og debatten ble ledet av Randi Follerås. Til slutt var det en liturgisk avslutning i kirka ved Henrik Mohn.