Kategoriarkiv: 2016

Tirsdag 6. desember 2016: «Hva er da et menneske?» Samtale om Jesu liknelser

Tirsdag 6. desember 2016 kl. 19.00 i Hasle kirke

Se annonseringen av dette møtet

Det var gledelig at 42 mennesker hadde funnet veien til Hasle kirke for å høre Karsten Alnæs og Notto Thelle fortelle om den nyeste boken sin, en bok som er deres brevveksling over flere år og som hadde Jesu lignelser som tema.

Men før de to kunne introduseres og overlates ordet til, ønsket Henrik Mohn Frode Birkeland og Hans Arne Akerø velkommen, sammen sang og musiserte de for forsamlingen, «Vår Herre, han hvilte i krybben så trang». Fortsett å lese Tirsdag 6. desember 2016: «Hva er da et menneske?» Samtale om Jesu liknelser

Tirsdag 27. september 2016: Kan et menneske endre seg? Om klosterliv for langtidsdømte fanger

Tirsdag 27. september kl 19.00 i Høybråten menighetshus

Se annonseringen av dette møtet.

Kjell Arnold Nyhus har nylig publisert boka Hvis jeg har en sjel, der han forteller om et rehabiliteringsopplegg for langtidsdømte som han driver i Halden fengsel.

Nyhus tok utgangspunkt i at det for det meste er menn som havner i fengsel, 70 % av dem er uten fast arbeid, 65 % har rusproblemer, 40 % har ikke utdanning ut over grunnskole. Det norske fengselsvesenet er humant sett i forhold til verden ellers. Det er intensjonen fra samfunnet at fengselsstraff skal virke preventivt (avskrekkende), hindre ny kriminalitet og rehabilitere. Likevel er det en svært stor andel av de dømte som begår ny kriminalitet etter soning. Av fanger som ble løslatt i 2010 var 70 % tilbake i fengsel i 2012. Fortsett å lese Tirsdag 27. september 2016: Kan et menneske endre seg? Om klosterliv for langtidsdømte fanger

Tirsdag 10. mai 2016: Overskridende arkitektur. Gudstjenesten og kirkebygget.

Tirsdag 10. mai 2016 kl. 19.00 i Stovner kirke

Se annonseringen av dette møtet.

Jon Gunnar Jørgensen ønsket velkommen til medlemsmøtet som samtidig markerte 20-årsjubileet for Groruddalen kirkeakademi.

I anledning jubileet kåserte Lise Vislie over 20 år med Groruddalen kirkeakademi.

Dette ble fulgt opp av Nerina Weiss som spilte J.S. Bachs cello-suite in d-moll (BWV 1008).

Så holdt tidligere generalsekretær i Norske Kirkeakademier, Margunn Sandal, foredraget Overskridende arkitektur. Gudstjenesten og kirkebygget. Fortsett å lese Tirsdag 10. mai 2016: Overskridende arkitektur. Gudstjenesten og kirkebygget.

Tirsdag 19. april 2016: Historien om Det nye testamente

Tirsdag 19. april 2016 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Se annonseringen av dette møtet.

Tema var professor Halvor Moxnes’ foredrag Historien om Det nye testamente.

Henrik Mohn ønsket velkommen, 31 hadde møtt opp! Så ble det foredrag.

Halvor Moxnes ledet forsamlingen gjennom Det nye testamentets historie, minnet om hvordan Bibelen er kommet til oss – gjennom en tre hundre år lang prosess hvor skrifter, brev og evangelier ble samlet, hvor den teknologiske utviklingen, fra bokrulle til bok (codex), var avgjørende for å få fart på spredningen. Fortsett å lese Tirsdag 19. april 2016: Historien om Det nye testamente

Tirsdag 1. mars 2016: Kirkens nødhjelp. Veivalg for en ny tid

Tirsdag 1. mars 2016 kl. 19.00 i Furuset kirke

Se annonseringen av dette møtet.

Generalsekretær Anne-Marie Helland holdt foredraget Kirkens Nødhjelp. Veivalg i en ny tid.

Anne-Marie Helland har arbeidet i Kirkens nødhjelp (KN) siden 2001, som generalsekretær siden 2012. Hun gav en levende presentasjon av organisasjonen. KN ble etablert like etter krigen som en innsamlingsaksjon til hjelp for fattige i Tyskland. Dette møtte kritikk, men var en aksjon KN er stolt av. KN skal drive diakoni-arbeid, og nødlidende skal ha hjelp uavhengig av politiske, religiøse eller andre omstendigheter. Menneskets verdighet skal forsvares og ivaretas. KN skal drive med diakoni/bistand, ikke misjon, og er ingen konkurrent til misjonsselskapene. Fortsett å lese Tirsdag 1. mars 2016: Kirkens nødhjelp. Veivalg for en ny tid