Tirsdag 19. mars 2013: Fjell – en menighet i bevegelse

Tirsdag 19. mars 2013 kl. 19.00 i Ellingsrud kirke

Diakon Signe Myklebust fra Fjell menighet i Drammen holdt foredraget Fjell – en menighet i bevegelse. Shamsa Farman, nestleder i Buskerud pakistanske kvinneforening skulle også deltatt, men hadde sykdomsforfall.

I første del av foredraget fortalte Myklebust om Fjell menighet og hvordan dialogarbeid hadde vokst fram. Arbeidskirken sto ferdig i 1984, men etter stor demografisk endring i området sank oppslutningen slik at det nå er anslagsvis 2000 medlemmer i Den norske kirke av rundt 7000 i soknets område. Etter betydelig stagnasjon i menighetsarbeidet er man nå på vei oppover igjen. Man har nå en aktiv kultursatsing med konserter og foredrag osv. Parallelt vokste det fram et byomfattende dialogarbeid fra 2006 av, hvor kirken er en av mange partnere. Det har medført at kirken bl.a. er med i samarbeid om årlige kulturkvelder.

Gjennom kulturarbeidet har kirken fått samarbeid med pakistansk kvinneforening og har fått midler fra fylkeskommunen og Helsedirektoratet til mange aktiviteter for kvinner, som svømmegrupper, aerobic, ski, sykling og turgruppe. Myklebust understreket hvor viktig det er å gjøre noe sammen, ikke bare gjøre noe for noen, og slik myndiggjøre deltakerne. Kirken driver også en dag i uka kafé for ungdomsskoleelever i storefri. Dette er en åpen møteplass hvor rundt 100 elever er innom hver gang. En betydelig andel er muslimer og en imam og andre fra det muslimske voksenmiljøet har vært innom og legitimert tiltaket. Eldre fra menigheten deltar med å stelle i stand.

Andre del av foredraget dreiet seg om trosopplæring. Kanskje forbausende er en del av arbeidet felles med moskéen. Man satte opp en barnemusikal av Hans Inge Fagervik i Strømsø kirke. Fra moskéen gikk man gjennom tekstene og aksepterte dem, men ett unntak. Det ble smidig løst ved at de muslimske barna på dette punkt i musikalen ikke deltok fra «podiet» i koret, men fra midtgangen. Samarbeidet fortsetter og er blitt utvidet. Barn fra ulike trossamfunn besøker hverandre og viser noe fra sin trosopplæring. Dette er også knyttet sammen med skolegudstjenester (det er slike både før jul og påske) og oppleggene blir gjennomgått på skolen på forhånd. Det er stor tilstrømning også av andre enn kristne. Myklebust pekte på betydningen av å satse på barn i dialogarbeid. Barneaktiviteter trekker så mange andre. Dialogarbeid kan ellers lett bli noe for «spesielt interesserte».

Det var livlig diskusjon etter pausen. Myklebust nevnte at mye av arbeidet ikke var planlagt i vanlig forstand, men kom i gang ved at en grep sjanser i lufta. Hun påpekte også at mye av arbeidet i utgangspunktet er rent dialogarbeid. Men gjennom det skapes det mange uformelle situasjoner der det er naturlig å snakke og religion og Gud.

Etter foredraget orienterte Henrik Mohn fra Norske kirkeakademiers årsmøte på Gran 8.–10. mars.

Møtet og debatten ble ledet av Karen Onshuus. Klara Vogl sto for den liturgiske avslutningen i kirkerommet.