Lørdag 31. august 2013: Piknik til Margaretakirken (Maridalsruinene)

Lørdag 31. august 2013 kl. 12.00 i Maridalsruinene

Møtet besto i utflukt til Maridalsruinene, eller Margaretakirken. Etter velkomst fra Henrik Mohn overtok arkeologiprofessor Brit Solli og fortalte om historien til Margaretakirken for et lite, tosifret antall tilhørere i regn. Solli ga først et geologisk og historisk bakteppe for området og reisningen av Margaretakirken på 1200-tallet. Kirken er viet St. Margareta av Antiokia i likhet med mange andre kirker på kontinentet og det er etter henne at Maridalen har sitt navn. Man vet ikke hva dalen het tidligere og man vet ikke hvem som bygget kirken, selv om det finnes enkelte teorier. Kirken er derfor på en måte selve sentrum i Maridalen. Kirken er stor, noe som tyder på betydelig tidlig bosetting i området. Samtidig kan byggemetode tyde på at koret ble reist først, som en tidlig, mindre kirke, og hovedskipet senere. Kirken forfalt etter Svartedauden, men var i bruk til reformasjonen. Senere forfalt den helt, og stein ble tatt ut og brukt på gårder i nærheten. Det er ikke foretatt noen vesentlig arkeologisk utgravning knyttet til kirken.

Fra 1934 ble det startet restaurering av kirkeruinen, initiert av Riksantikvaren. Den kjente arkitekt og arkeolog Gerhard Fischer sto for dette arbeidet, delvis sammen med sin kone Tulla Fisher.

Da foredraget startet, var det svært lett regn, men det tiltok mye under foredraget. Det la ikke noen demper på «friluftsmøtet», men det ble naturlig å ta med den medbrakte maten hjem og nyte den der.