Kategoriarkiv: 2015

Tirsdag 1. desember 2015: Juleevangeliet

Tirsdag 1. desember 2015 kl. 19.00 i Grorud menighetshus

Det var opp mot 40 mennesker som hadde funnet veien til Grorud menighetshus for å høre prof. em. Gro Steinsland snakke om Juleevangeliet – det hellige barnet i kristendommen.

Med utgangspunkt i egne juleerfaringer og -minner tok Steinsland oss med på en todelt reise.

Den første reisen førte inn i tekstene og forestillingsverdener til både Matteus og Lukas hvis skriveprosess hun anslo å være preget av kriser. Fortsett å lese Tirsdag 1. desember 2015: Juleevangeliet

Tirsdag 3. november 2015: Fattige tilreisende

Tirsdag 3. november 2015 kl. 19.00 i Romsås kirke

Hilde Kirkebøen er diakon i Østre Aker og Haugerud menighet. Hun hadde i 2013-15 permisjon for å lede prosjektet «Rom for fattige tilreisende» tilknyttet Kirkens bymisjon. Hun orienterte om prosjektet og gav en grundig og innsiktsfull innføring i Rom-folkets kår og bakgrunnen for den store tilstrømningen av tiggere til Norge. Fortsett å lese Tirsdag 3. november 2015: Fattige tilreisende

Tirsdag 6. oktober 2015: Folkemordet på armenerne og situasjonen for kristne i dagens Midtøsten

Tirsdag 6. oktober 2015 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Historiker Bård Larsen holdt foredrag om Folkemordet på armenerne og de kristnes situasjon i dagens Midtøsten.

Mange hadde funnet veien denne kvelden til et lærerikt og interessant foredrag. Larsen minnet om at folkemordet på armenerne har sine røtter i fascistisk tenkning fra Europa. Det osmanske rike var i en krise, imperiet holdt på å bryte sammen og ungtyrkerne gav en teoretisk ramme som kunne gi ny giv inn i restaureringen av riket. Fortsett å lese Tirsdag 6. oktober 2015: Folkemordet på armenerne og situasjonen for kristne i dagens Midtøsten

Tirsdag 28. april 2015: Religion i offentligheten

Tirsdag 28. april 2015 kl. 19.00 i Ellingsrud kirke

Kvelden var delt i to, først medlemsmøte med foredrag av professor Sturla Stålsett, og etter kaffepausen årsmøte for Groruddalen kirkeakademi. Dette referatet gjelder medlemsmøtet.

Sturla Stålsett holdt foredraget Religion i offentligheten, der han presenterte tenkningen fra det regjeringsoppnevnte utvalget han selv ledet, det såkalte Stålsettutvalget, som i januar 2013 avga innstillingen Det livssynsåpne samfunn (NOU 2013:1). Fortsett å lese Tirsdag 28. april 2015: Religion i offentligheten

Tirsdag 3. mars 2015: Jøde i Norge i dag

Tirsdag 3. mars 2015 kl. 19.00 i Furuset kirke

Tidligere forstander i Det mosaiske trossamfunn Anne Sender holdt foredraget Jøde i Norge i dag.

Sender ga først et riss av jødenes historie i Norge. Hun startet med å si at «jødeparagrafen» i grunnloven av 1814 ikke var et uhell, men midt i europeisk tankegods på den tiden. Én strømning var jødefiendtlig: jødene hadde drept Jesus, og de var ellers beregnende, hadde alltid en agenda. En annen strømning var jødevennlig. Særlig Napoleon ville hjelpe jødene tilbake til Jerusalem. I Norge vant den første strømningen: Jødene kunne ikke bli lojale borgere, noe man trengte i den nye nasjonen Norge, siden deres lojalitet til Moseloven ble antatt å få forrang. Fortsett å lese Tirsdag 3. mars 2015: Jøde i Norge i dag

Tirsdag 20. januar 2015: Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble vår første kvinnelige prest

Tirsdag 20. januar 2015 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Professor Aud Tønnessen holdt foredraget Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble vår første kvinnelige prest. Foredraget var basert på Tønnessens nylig utkomne bok med samme tittel, og utfylte denne.

Det var feiringen av 50-årsjubileet i 2011 for Ingrid Bjerkås’ ordinasjon som gjorde Tønnessen interessert i henne: Var hun noe interessant, var alt egentlig sagt om henne, var hun bare en tilfeldig person i historiens strøm? Det viste seg at hun hadde en spesiell kraft, betydelig mot og var en person med svært gode formuleringer. Fortsett å lese Tirsdag 20. januar 2015: Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble vår første kvinnelige prest