Kategoriarkiv: 2024

Tirsdag 28. mai 2024 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Norges kristning i lys av sagalitteraturen

Jon Gunnar Jørgensen holdt et spennende foredrag med tittelen «Norges kristning i lys av sagalitteraturen» for tretten spente tilhørere i Haugerud kirke.
Utgangspunktet for Jørgensen var at sagaene er tydelige på kristiningsprosjektene til de tre kongene Håkon den gode (ca. 930–960), Olav Trygvasson (995–1000) og Olav Haraldsson (1015–1028), at kristendommen seirer med Olav den helliges martyrium (1030) og helligkåring (1031). Men, så spurte Jørgensen, kan vi feste lit til sagaene og kan noen kristnes med makt eller list, slik det beskrives i sagaene?

Fortsett å lese Tirsdag 28. mai 2024 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Tirsdag 16. april 2024: Ungdommen på Heimdal

Tirsdag 16. april 2024 kl. 19.00 i Grorud menighetshus

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Ungdommen på Heimdal

Referat medlemsmøte 16. april 2024 Grorud

68 interesserte tilhørere møtte opp for å få et lokalhistorisk foredrag med Siv Carlsson, Paul Skuland og Petter Kirkemo om Grorud kristelige ungdomsklubb «Heimdal» i Grorud menighetshus 16. april. Styremedlem Jon Gunnar Jørgensen startet med en introduksjon av de tre foredragsholderne samt informasjon om Groruddalen kirkeakademi til nye tilhørere:
Siv Carlsson vokste opp på Rødtvet og har vært lærer og forlagsredaktør, Paul Skuland var prest fra 1991 i Grorud/Romsås, senere prost i Nord-Gudbrandsdal, der han fortsatt er bosatt. Petter Kirkemo er fra Grorud og har arbeidet nasjonalt og internasjonalt og er nå freelance Osloguide.
Grorud kristelige ungdomsklubb ble stiftet i 1962. Klubben hadde bred appell og ble etter kort tid en av landets største kristne ungdomsklubber med kor, fritidsaktiviteter, andakter og leirer.

Fortsett å lese Tirsdag 16. april 2024: Ungdommen på Heimdal

Tirsdag 05. mars 2024: Fra englers musikk til djevelens blåsebelg

Tirsdag 05. mars 2024 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Fra englers musikk til djevelens blåsebelg

Referat medlemsmøte 5. mars 2024 Rødtvet

Sophie Lazar ønsket velkommen 14 tilhørere denne kvelden i Rødtvet kirke. Kirkerommet var opplyst i stemningsfylt lys og foran var en mangfoldig utstilling av sekkepiper. Elisabeth Vatn åpnet sitt musikkforedrag med sekkepipeklang underlagt av dype orgeltoner.

Elisabeth som jobber til vanlig som kantor i Grorud menighet og i Lillestrøm og Skedsmo menighet, fortalte engasjert om sekkepipen og dens avtrykk i vår musikk- og kulturhistorie – ikke minst har sekkepipen satt spor etter seg i billedkunsten.

Fortsett å lese Tirsdag 05. mars 2024: Fra englers musikk til djevelens blåsebelg

Tirsdag 30. januar 2024: Banning – språkets mørkerom

Tirsdag 30. januar 2024 kl. 19.00 i Østre Aker menighetshus

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Banning – språkets mørkerom

Jon Gunnar Jørgensen ønska velkommen åtte tilhørere denne kvelden i Østre Aker menighetshus, føret hadde nok gjort sitt til at folk ikke torde å komme seg ut. Det var synd, for Ruth Vatvedt Fjeld holdt et interessant foredrag om banning, om bønn og forbanning, om det som ligger imellom og ikke minst det som viser seg å være i stadig forandring og som preger vårt ordforråd og vår ordbruk i større grad enn vi kanskje sjøl aner, den uopphørlige tøyinga av grenser og opprør mot tabuisering gjennom språk.

Fortsett å lese Tirsdag 30. januar 2024: Banning – språkets mørkerom