Kategoriarkiv: 2022

Tirsdag 29. november 2022: Othilie Tonning, maskulin feminist, sosialpolitisk foregangskvinne og frelsesarméleder

Tirsdag 29. november 2022 kl. 19.00 i Furuset kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Othilie Tonning, maskulin feminist, sosialpolitisk foregangskvinne og frelsesarméleder

Vel 20 mennesker hadde funnet veien til Furuset kirke for å høre Marta Maria Espeseth fortelle om Othilie Tonning (1865–1931), en av pionerne, som for mange er ukjent, i Frelsesarmeen i Norge.

Tonning ble født inn i handelsborgerskapet i Stavanger. Det var økonomiske nedgangstider, silden ble borte fra Stavanger og dampskipene begynte å fortrenge seilskutene. Familien måtte flytte fra byen, men Tonning er tilbake som 17-åring og tar middelskoleeksamen som privatist, siden Stavanger lærde skole var forbeholdt gutter. Hun fortsatte, som en av bare tre damer den gangen, som kontorist i Stavanger i årene 1886–1891. Fortsett å lese Tirsdag 29. november 2022: Othilie Tonning, maskulin feminist, sosialpolitisk foregangskvinne og frelsesarméleder

Tirsdag 18. oktober 2022: Kirkemusikk i historisk perspektiv

Tirsdag 18. oktober 2022 kl. 19.00 i Romsås kirke

Kirkemusikk i historisk perspektiv

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og musikere.

Kosberg innledet med spørsmålet: Hva er kirkemusikk? Er det det samme som kristen musikk? Musikk er jo allmennmenneskelig, hører til der mennesker lever. Derfor finnes musikken der hvor mennesker samles til gudstjeneste, den liturgiske musikken har røtter langt tilbake til tiden før den ble kirkelig.

I den gamle jødiske tradisjonen var det levittene som hadde ansvaret for sang og musikk i tempelet. I vår bibelfortelling hører vi om Marias og Sakarjas lovsang. Vi leser også om englenes sang på Betlehemsmarken da Jesus var født. De sang det samme Gloria / Ære være Gud i det høyeste som vi synger etter messeleddet Kyrie i vår gudstjeneste.

Fortsett å lese Tirsdag 18. oktober 2022: Kirkemusikk i historisk perspektiv

Søndag 28. august 2022: Menighetsråd gjennom 100 år

Tirsdag 13. september 2022 kl. 19.00 i Stovner kirke

Klikk her for annonseringen av dette møtet, med bakgrunnsinformasjon.

Menighetsråd gjennom 100 år

Den 13. september ble det avholdt medlemsmøte i Stovner kirke. Per Kristian Aschim var gjest og holdt foredraget «Menighetsråd i 100 år». Han trakk de store linjene fra menighetsrådets opprinnelse og fram til i dag.

På slutten av 1840-tallet ble stemmene etter medbestemmelse blant lekfolk større. Et første skritt var opprettelse av menighetsmøte i 1873, der menighetens husfedre fikk stemmerett. Allerede i 1903 ble det innført allmenn stemmerett, dvs. for alle menn og kvinner som var medlem av statskirken, konfirmert og over 25 år. I 1920 kom så loven om menighetsråd og menighetsmøter. Det ble innført vide stemmerettsregler og valget skulle være adskilt fra andre valg, altså plassert i kirkene for å ivareta kirkelig selvstendighet. Menighetsrådets hovedoppgave ble fastsatt slik: «Å ha oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å fremme det kristelige liv i menigheten».

Fortsett å lese Søndag 28. august 2022: Menighetsråd gjennom 100 år

Søndag 28. august 2022: Utflukt til Lunden kloster

Søndag 28. august 2022 kl. 14.30 – 17.00, Lunden kloster

Klikk her for annonseringen av dette møtet, med bakgrunnsinformasjon.

Utflukt til Lunden kloster

Groruddalen kirkeakademi gjestet Lunden kloster en vakker sensommerdag og ble ønsket varmt velkommen av Sr. Anne-Lise i klosterets kapell. Nitten personer fikk da lytte først til et innlegg ved Einar Østerhagen, kapellan i Grorud sokn, om luthersk tidebønntradisjon, og deretter til en samtale mellom Østerhagen og Sr. Anne-Lise.

Før Østerhagen slapp til, understreket Sr. Anne-Lise viktigheten av gjensidig dialog og samarbeid og minnet om at hennes hjerte sto kirkeakademibevegelsen nært, hun mottok Brobyggerprisen tilbake i 2008. Og det var nettopp dialog og samtale som var den røde tråden gjennom besøket.

Fortsett å lese Søndag 28. august 2022: Utflukt til Lunden kloster

Tirsdag 3. mai 2022: Hva skal vi gjøre med gudstjenestene?

Tirsdag 3. mai kl. 19.00 i Høybråten menighetshus

Hva skal vi gjøre med gudstjenestene?

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Sophie Panknin ønsket forsamlingen – som telte nøyaktig 19 besøkende og en gjest, prost Marit Bunkholt, velkommen og presenterte Bunkholt og kveldens tema, «Hva skal vi gjøre med gudstjenestene?».

Bunkholt begynte med fire utgangspunkter:

  1. Det er få som kommer til gudstjenestene.
  2. Korte bemerkninger til gudstjenesten på første påskedag i Skien og aksjonen til Extinction Rebellion.
  3. Hva betyr mottoet «av, for og med alle»?
  4. Korte bemerkninger til det pågående utviklingsarbeidet i Nordre Aker prosti.

Hun utdypet dette som følger:

Fortsett å lese Tirsdag 3. mai 2022: Hva skal vi gjøre med gudstjenestene?

Tirsdag 15. mars 2022: Mitt nabolag. Zabaleener-prosjektet

Tirsdag 15. mars kl. 19.00 i Grorud menighetshus

Mitt nabolag. Zabaleener-prosjektet

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og musikere.

Christian Stejskal er fiolinist utdannet ved Norges musikkhøyskole og flere europeiske universitet. Han har spilt i en rekke kjente symfoni- og operaorkestre både i Norge og i utlandet. Han er også en anerkjent fotograf. Han har i de siste årene turnert landet rundt med forestillingen «Mitt nabolag» om de Zabaleenerne, en kristen folkegruppe i Kairo som livnærer seg som søppelarbeidere.

Mitt Nabolag er en multimedia-forestilling med beretninger, fotografier og musikk. I 2009 la Christian ut på pilegrimsferd til fots fra Wien via Jerusalem til den hellige byen Aksum i Nord-Etiopia. På veien gjennom Kairo stiftet han bekjentskap med Zabaleenerne, Kairos søppelarbeidere i ‘Garbage City’. Etter endt pilegrimsferd vendte han tilbake til ‘Søppelbyen’ og bodde i flere år med Zabaleenerne mens han arbeidet som fiolinst ved operaen i Kairo. Stejskal fortalte om sine opplevelser og om mennesker han hadde blitt kjent med. Med fortelling, bilder og egenkomponert musikk tok han oss med på en reise til et folk og et samfunn vi ikke visste fantes.

Flere interesserte tilhørere hadde spørsmål etter på. 20 tilhørere hadde funnet veien til Grorud menighetshus. Etter forestillingen ledet Tone Marie en vakker avslutning i kirken.

Tirsdag 1. februar 2022: Hvordan kan kirken skape fred?

Tirsdag 1. februar 2022 kl. 19.00 i Østre Aker menighetshus

Hvordan kan kirken skape fred?

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet.

Carsten Schuerhoff ønsket velkommen og presenterte dagens taler, preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit. Tveit er cand. theol. og dr. theol.  fra MF. Han har erfaring som generalsekretær i Mellomkirkelig råd (2002-2009) og i Kirkenes verdensråd (2010-2020). I 2020 ble han valgt til preses i Den norske kirke.

Tveit tok utgangspunkt i et nylig besøk i Etiopia etter invitasjon fra den ortodokse patriarken i landet. Han opplevde bl.a. epifani-feiringen, som tilsynelatende foregikk «normalt» selv om det raste borgerkrig i landet. Og han spurte: Hvem avgjør hvordan ting virkelig er? Det er alltid flere sider. Folk våget å være ute og delta i feiringen. Kirkeorganisasjonen hadde knapt hatt utenlandske gjester på to år. Kontrasten mellom den fredelige feiringen av kirkehøytiden og vissheten om krigstilstanden var tankevekkende. Fykse så sykehus der mesteparten av utstyret var stjålet eller ødelagt. Det samme gjaldt universitetet. Krig ødelegger sivilsamfunnet. Fortsett å lese Tirsdag 1. februar 2022: Hvordan kan kirken skape fred?