Kategoriarkiv: 2014

Tirsdag 14. desember 2014: § 2 – om «jødeparagrafen»

Tirsdag 2. desember 2014 kl. 19.00 i Østre Aker menighetshus

Tema for møtet var kort og godt: §2. Professor Dagne Groven Myhren holdt foredrag om «jødeparagrafen» i Grunnloven og Henrik Wergelands kamp for å få fjernet den.

Hun innledet med å minne om at Nicolai Wergeland, Henriks far, som Eidsvollsmann hadde vært med på å få gjennom paragraf 2 i Grunnloven, som bl.a. utlukket jøder fra riket – men at han senere endret syn. Fortsett å lese Tirsdag 14. desember 2014: § 2 – om «jødeparagrafen»

Tirsdag 4. november 2014: Kirken eller kirker?

Tirsdag 4. november 2014 kl. 19.00 i Bredtvet kirke

Tema for møtet var Kirken eller kirker? Bak temaet lå tanken at det finnes mange kirkesamfunn – men finnes det likevel mer enn én kirke? En representant for Den norske kirke og for den katolske kirke ble utfordret til å reflektere over dette, nemlig prost Anne Hilde Laland i Østre Aker Groruddalen prosti, og kapellan Haavar Simon Nilsen i St. Johannes menighet. Fortsett å lese Tirsdag 4. november 2014: Kirken eller kirker?

Tirsdag 2. september 2014: På stengte stier. Vandringer i Israel og Palestina

Tirsdag 2. september 2014 kl. 19.00 i Høybråten menighetshus

Journalist og sokneprest Tor Øystein Vaaland holdt foredraget På stengte stier. Vandringer i Israel og Palestina. Foredraget var basert på boka På stengte stier. Tre vandringer gjennom dagens Israel og Palestina som han ga ut i fjor. Vaaland fortalte, viste lysbilder og leste avsnitt fra boka. Fortsett å lese Tirsdag 2. september 2014: På stengte stier. Vandringer i Israel og Palestina

Tirsdag 29. april 2014: Kirkens møte med nyåndelighet – problem eller fornyelse?

Tirsdag 29. april 2014 kl. 19.00 i Furuset kirke

Første del av møtet var årsmøte.

Resten av møtet ble ledet av Henrik Mohn. Areopagosprest Tore Laugerud holdt foredraget Kirkens møte med nyåndelighet – problem eller fornyelse?

Laugerud startet med å minne om at sekulariseringen de senere år ikke har fortsatt, men at religion er tilbake – riktignok lite i politikk og i ledende media, og på en helt annen måte enn tidligere. Han ga først et riss av moderniseringsprosessen de siste par hundre år, med utvikling av valgfrihet, økt individualisering og privatisering. Før var religion knyttet til en bevegelse, nå er den mer en møteplass. Fortsett å lese Tirsdag 29. april 2014: Kirkens møte med nyåndelighet – problem eller fornyelse?

Tirsdag 25. mars 2014: Fra frelse til feelgood?

Tirsdag 25. mars 2014 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Frelse eller Feelgood var tema for Merete Thomassens foredrag. Hun har nylig utgitt boken Når dere ber sammen med Sylfest Lomheim. Den gir menighetene råd og veiledning i arbeidet med å utforme bønner i gudstjenestene. Hva ber vi Gud om? Hvilken forestilling har vi om Gud? Hvilket menneske er det som ber? Hva har preget endringene? Fortsett å lese Tirsdag 25. mars 2014: Fra frelse til feelgood?

Lørdag 22. februar 2014: Et større «Vi». Konferanse om religion og nasjon

Lørdag 22. februar 2014 kl. 11.00 i Trefoldighetskirken

Et større ‘vi’

konferanse om religion og nasjon, arrangert av Norske kirkeakademier i Trefoldighetskirken lørdag 22. februar 2014 i tilknytning til Grunnlovsjubileet.

Groruddalen kirkeakademi hadde vurdert selv å lage et møte om Grunnloven. Men da Norske kirkeakademier arrangerte dette seminaret, sluttet Groruddalen kirkeakademi seg til i den forstand at medlemmene ble anbefalt å delta som på et vanlig møte.

Overordnet problemstilling: Forholdet mellom kulturarv og livssynsåpenhet. Fortsett å lese Lørdag 22. februar 2014: Et større «Vi». Konferanse om religion og nasjon

Tirsdag 4. februar 2014: Ny salmebok – en ny salmeforståelse?

Tirsdag 4. februar 2014 kl. 19.00 i Stovner kirke

Vidar Kristensen ledet arbeidet med å utarbeide den nye salmeboka som utkom i fjor, Norsk Salmebok 2013 (NS2013). Kristensen orienterte om bakgrunnen for prosjektet og hvilke retningslinjer som lå til grunn for utvalget av salmene. Kristensen gav en rekke eksempler på bredden i NS2013, og forsamlingen fikk synge utvalgte salmer til stødig klaverakkompagnement ved Hans Arne Akerø. Fortsett å lese Tirsdag 4. februar 2014: Ny salmebok – en ny salmeforståelse?