Hvem er vi?

Bakgrunn

Groruddalen kirkeakademi ble stiftet 23. april 1996, etter at arbeidet var blitt forberedt av et interimsstyre fra høsten 1995.

Formål

Statuttene sier bl.a. at Groruddalen Kirkeakademi er et forum som ut fra et kristent grunnsyn vil arbeide med aktuelle og viktige spørsmål i kirke-, kultur- og samfunnsliv.

Styre

Foreningen ledes av et styre valgt på årsmøtet. For 2023/2024 består styret av

 • Carsten Schuerhoff, leder
 • Jon Gunnar Jørgensen, medlem
 • Frøydis Indgjerdingen, medlem
 • Sophie Lazar, medlem
 • Marta Maria Espeseth, medlem
 • Eli Solberg, varamedlem
 • Henrik Mohn, varamedlem

Kontakt styret: post@groka.no.

Medlemskap

Møtene er åpne for alle. I tillegg er det mulig å bli medlem i Groruddalen kirkeakademi. For tiden koster det 350 kr/år. Medlemskapet gir bl.a. adgang til å stemme på årsmøtet, og er et støttebidrag til virksomheten.

Kontingent betales til kirkeakademiets bankkonto 0540.08.26333.

Nasjonal overbygning

Groruddalen kirkeakademi er et av rundt 70 lokale, selvstendige kirkeakademier i hele landet, med luthersk, katolsk og ortodoks bakgrunn. De er bundet sammen av paraplyorganisasjonen Norske kirkeakademier. Hele kirkeakademibevegelsen har en tredelt ambisjon, å være

 • en bevegelse
  som tar kirkens kulturansvar på alvor
 • et forum
  for fordypning og meningsbrytning om de evige spørsmål så vel som de tidsaktuelle problemer i kultur og samfunnsliv
 • et fristed
  som fremmer dialog og kommunikasjon mellom kirken og grupper innen kultur og samfunnsliv, og hvor mennesker kan møte respekt for eget ståsted.

Internasjonal tilknytning

Norske kirkeakademier er igjen medlem av den internasjonale organisasjonen for kristne lekmannsbevegelser OIKOSNET, se OIKOSNET Europe.