Kategoriarkiv: Kommende møter

Tirsdag 05. mars 2024: Fra englers musikk til djevelens blåsebelg

Tirsdag 05. mars 2024 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Fra englers musikk til djevelens blåsebelg

Sekkepipa forbindes i dag nesten utelukkende med Skottland, men sannheten er at instrumentet har vært spredt over hele Europa og deler av Asia. I dette musikkforedraget vil Elisabeth Vatn spille og fortelle om sekkepipa og dens avtrykk i vår musikk- og kulturhistorie – ikke minst har sekkepipa satt spor etter seg i billedkunsten.

Møt

Elisabeth Vatn

Elisabeth Vatn er utdannet pianist ved Barratt Due musikkinstitutt, har sin kantorutdannelse fra Norges Musikkhøgskole og har hovedfag i etnomusikologi fra Universitetet i Bergen. Til daglig er hun kantor i Grorud, Lillestrøm og Skedsmo menigheter.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Foto: Rolf Erik Wullf

Tirsdag 16. april 2024: Ungdommen på Heimdal

Tirsdag 16. april 2024 kl. 19.00 i Grorud menighetshus

Ungdommen på Heimdal

I svingen der Kalbakkveien møter Grorudveien lå Heimdal. Der ble Grorud kristelige ungdomsklubb stiftet i 1962. Klubben hadde bred appell og vokste snart til å bli en av landets største kristne ungdomsklubber med kor, fritidsaktiviteter, andakter og leirer. – Var det en ungdomsvekkelse på Grorud? Og hva skjedde så?

Møt

Siv Carlsson, Paul Skuland og Petter Kirkemo

Siv Carlsson vokste opp på Rødtvet og har vært lærer og forlagsredaktør. Paul Skuland virket som prest fra 1991 i Grorud/Romsås, senere som prost i Nord-Gudbrandsdal, der han fortsatt er bosatt. Petter Kirkemo er fra Grorud og har hatt jobber nasjonalt og internasjonalt og er nå freelance Osloguide.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Foto: Eigil Norli

Tirsdag 28. mai 2024: Blokka på Bjerke: tretten år i tredje etasje

Tirsdag 28. mai 2024 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Blokka på Bjerke: tretten år i tredje etasje

Bjørn Hatterud vil fortelja om den nyaste boka, Blokka på Bjerke, og óg om dei tidlegare bøkene, om korleis dei heng saman. Poenget hans er at det handlar om sårbarheit og respekt for forskjelligheit. Førebels har det enda i ei forteljing frå Groruddalen der det viser seg at dei store strukturane og dei personlege i liva heng saman.

Møt

Bjørn Hatterud

Bjørn Hatterud kjem frå bygda Veldre i Ringsaker kommune. Han er kultur-skribent, kunstkritikar, kurator, musikar og sit i Kulturrådet. Han har tidlegare gitt ut Mot normalt (2018) og Mjøsa rundt med mor (2020). Boka vann mange hjarte og fekk Kritikarprisen. Hatterud har òg motteke Fritt Ords Pris.

Årsmøte. Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Sakspapirene kommer.

Foto: Agnete Bruun