Alle innlegg av Vidar Horsfjord

Søndag 28. august 2022: Utflukt til Lunden kloster

Søndag 28. august 2022 kl. 14.30 – 17.00, Lunden kloster

Utflukt til Lunden kloster

Lunden kloster er et katolsk kloster i Oslo som tilhører Dominikanerorden. Kommuniteten på Lunden er i dag internasjonalt sammensatt, og består av ni søstre fra fem forskjellige nasjoner.

Vi skal få en liten omvising i hagen og kirken, og vi skal høre om klosterets historie over en kopp kaffe og kaker.

Det blir også mulighet til å besøke klosterbutikken.

Einar Østerhagen, prest i Grorud menighet, vil bidra med
et innlegg om luthersk tidebønn.

Ta med nistepakke!

Vi møtes på Lunden kloster, Øvre Lunden 5, 0598 Oslo

Tirsdag 13. september 2022: Menighetsråd gjennom 100 år

Tirsdag 13. september 2022 kl. 19.00 i Stovner kirke

Menighetsråd gjennom 100 år

Ole Johannes Kosberg vil trekke opp hovedlinjene i kirkemusikkens Har menighetsrådene beveget seg fra å være et kristelig foreningsstyre til å bli et kirkelig byråkratisk forvaltningsorgan? Hvordan har menighetsrådenes oppgave, myndighet og ressurser utviklet seg gjennom 100 år?

Møt
Per Kristian Aschim

Per Kristian Aschim arbeider som fagsjef i Presteforeningen og førsteamanuensis ved MF Vitenskapelig høyskole. Hans fagfelt er norsk kirkehistorie, kirkelig organisasjonsliv, reformer, utviklingen av kirkedemokratiet samt salmehistorie og andaktslitteraturen. Tidligere har han også arbeidet i Kirkerådet.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Tirsdag 18. oktober 2022: Kirkemusikk i historisk perspektiv

Tirsdag 18. oktober 2022 kl. 19.00 i Romsås kirke

Kirkemusikk i historisk perspektiv

Ole Johannes Kosberg vil trekke opp hovedlinjene i kirkemusikkens historie og dvele ved noen sentrale spørsmål:

Hva er kirkemusikkens utgangspunkt? Hva har vi forlatt og hva har vi tatt med oss fra tidligere tider?

Møt
Ole Johannes Kosberg

Ole Johannes Kosberg er utdannet kantor og musikkpedagog fra Norges Musikkhøgskole. Han er i dag kantor i Grorud sokn og dessuten aktiv som organist, pianist, kordirigent og komponist.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Tirsdag 29. november 2022: Ukraina, flyktninger og kirken

Tirsdag 29. november 2022 kl. 19.00 i Furuset kirke

Ukraina, flyktninger og kirken

Da Ukrainakrigen var et faktum, utløste det migrasjon og
flukt. Og gjestfriheten var – heldigvis – stor.
Noen vil mene at gjestfriheten nå er større enn tidligere.
Hva sier det om kirkens møte med flyktninger?

Møt
Kaia Rønsdal

Kaia Rønsdal er førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet/UiO og forsker på marginalitet i det offentlige rom og på forståelser av gjestfrihet i forbindelse med migrasjon.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Tirsdag 3. mai 2022: Hva skal vi gjøre med gudstjenestene?

Tirsdag 3. mai kl. 19.00 i Høybråten menighetshus

Hva skal vi gjøre med gudstjenestene?

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Sophie Panknin ønsket forsamlingen – som telte nøyaktig 19 besøkende og en gjest, prost Marit Bunkholt, velkommen og presenterte Bunkholt og kveldens tema, «Hva skal vi gjøre med gudstjenestene?».

Bunkholt begynte med fire utgangspunkter:

  1. Det er få som kommer til gudstjenestene.
  2. Korte bemerkninger til gudstjenesten på første påskedag i Skien og aksjonen til Extinction Rebellion.
  3. Hva betyr mottoet «av, for og med alle»?
  4. Korte bemerkninger til det pågående utviklingsarbeidet i Nordre Aker prosti.

Hun utdypet dette som følger:

Fortsett å lese Tirsdag 3. mai 2022: Hva skal vi gjøre med gudstjenestene?

Tirsdag 15. mars 2022: Mitt nabolag. Zabaleener-prosjektet

Tirsdag 15. mars kl. 19.00 i Grorud menighetshus

Mitt nabolag. Zabaleener-prosjektet

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og musikere.

Christian Stejskal er fiolinist utdannet ved Norges musikkhøyskole og flere europeiske universitet. Han har spilt i en rekke kjente symfoni- og operaorkestre både i Norge og i utlandet. Han er også en anerkjent fotograf. Han har i de siste årene turnert landet rundt med forestillingen «Mitt nabolag» om de Zabaleenerne, en kristen folkegruppe i Kairo som livnærer seg som søppelarbeidere.

Mitt Nabolag er en multimedia-forestilling med beretninger, fotografier og musikk. I 2009 la Christian ut på pilegrimsferd til fots fra Wien via Jerusalem til den hellige byen Aksum i Nord-Etiopia. På veien gjennom Kairo stiftet han bekjentskap med Zabaleenerne, Kairos søppelarbeidere i ‘Garbage City’. Etter endt pilegrimsferd vendte han tilbake til ‘Søppelbyen’ og bodde i flere år med Zabaleenerne mens han arbeidet som fiolinst ved operaen i Kairo. Stejskal fortalte om sine opplevelser og om mennesker han hadde blitt kjent med. Med fortelling, bilder og egenkomponert musikk tok han oss med på en reise til et folk og et samfunn vi ikke visste fantes.

Flere interesserte tilhørere hadde spørsmål etter på. 20 tilhørere hadde funnet veien til Grorud menighetshus. Etter forestillingen ledet Tone Marie en vakker avslutning i kirken.