Alle innlegg av Vidar Horsfjord

Vårsemesteret 2023

Programmet for høsten 2023 kommer senere. Men det blir mye å glede seg til. Så følg med!

Men vi kan si så mye at semesteret starter tirsdag 31. januar 2023. Og temaet er:

Arnhild Skre: Berge Furre – Eit liv i rørsle.

Sett gjerne av datoen allerede nå.

Tirsdag 29. november 2022: Othilie Tonning, maskulin feminist, sosialpolitisk foregangskvinne og frelsesarméleder

Tirsdag 29. november 2022 kl. 19.00 i Furuset kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Othilie Tonning, maskulin feminist, sosialpolitisk foregangskvinne og frelsesarméleder

Vel 20 mennesker hadde funnet veien til Furuset kirke for å høre Marta Maria Espeseth fortelle om Othilie Tonning (1865–1931), en av pionerne, som for mange er ukjent, i Frelsesarmeen i Norge.

Tonning ble født inn i handelsborgerskapet i Stavanger. Det var økonomiske nedgangstider, silden ble borte fra Stavanger og dampskipene begynte å fortrenge seilskutene. Familien måtte flytte fra byen, men Tonning er tilbake som 17-åring og tar middelskoleeksamen som privatist, siden Stavanger lærde skole var forbeholdt gutter. Hun fortsatte, som en av bare tre damer den gangen, som kontorist i Stavanger i årene 1886–1891. Fortsett å lese Tirsdag 29. november 2022: Othilie Tonning, maskulin feminist, sosialpolitisk foregangskvinne og frelsesarméleder

Tirsdag 29. november 2022: Othilie Tonning, maskulin feminist, sosialpolitisk foregangskvinne og frelsesarméleder

Tirsdag 29. november 2022 kl. 19.00 i Furuset kirke

Othilie Tonning, maskulin feminist, sosialpolitisk foregangskvinne og frelsesarméleder.

Othilie Tonning var en bemerkelsesverdig kvinne og gjorde en betydelig innsats i utbyggingen av Frelsesarmeens sosiale arbeid i Norge. Samtidig var hun kvinnesakskvinne og politiker, forkynner og formidler. Foredraget vil belyse sentrale sider ved hennes liv og gjerning plassert inn i en større kirke- og samfunnshistorisk kontekst.

Møt
Marta Maria Espeseth

Marta Maria Espeseth bor i Groruddalen og arbeider som forskningsleder i Frelsesarmeen. Hun har arbeidet som lærer i grunnskole, kulturskole og ved Frelsesarmeens offisersskole, og som menighetsleder i Frelsesarmeen. Hun har undervist ved TF, tatt hovedfag der i profesjonsetikk og diakonivitenskap og er nå i sluttfasen av sitt doktorgradsprosjekt om Othilie Tonning.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Tirsdag 18. oktober 2022: Kirkemusikk i historisk perspektiv

Tirsdag 18. oktober 2022 kl. 19.00 i Romsås kirke

Kirkemusikk i historisk perspektiv

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og musikere.

Kosberg innledet med spørsmålet: Hva er kirkemusikk? Er det det samme som kristen musikk? Musikk er jo allmennmenneskelig, hører til der mennesker lever. Derfor finnes musikken der hvor mennesker samles til gudstjeneste, den liturgiske musikken har røtter langt tilbake til tiden før den ble kirkelig.

I den gamle jødiske tradisjonen var det levittene som hadde ansvaret for sang og musikk i tempelet. I vår bibelfortelling hører vi om Marias og Sakarjas lovsang. Vi leser også om englenes sang på Betlehemsmarken da Jesus var født. De sang det samme Gloria / Ære være Gud i det høyeste som vi synger etter messeleddet Kyrie i vår gudstjeneste.

Fortsett å lese Tirsdag 18. oktober 2022: Kirkemusikk i historisk perspektiv

Søndag 28. august 2022: Menighetsråd gjennom 100 år

Tirsdag 13. september 2022 kl. 19.00 i Stovner kirke

Klikk her for annonseringen av dette møtet, med bakgrunnsinformasjon.

Menighetsråd gjennom 100 år

Den 13. september ble det avholdt medlemsmøte i Stovner kirke. Per Kristian Aschim var gjest og holdt foredraget «Menighetsråd i 100 år». Han trakk de store linjene fra menighetsrådets opprinnelse og fram til i dag.

På slutten av 1840-tallet ble stemmene etter medbestemmelse blant lekfolk større. Et første skritt var opprettelse av menighetsmøte i 1873, der menighetens husfedre fikk stemmerett. Allerede i 1903 ble det innført allmenn stemmerett, dvs. for alle menn og kvinner som var medlem av statskirken, konfirmert og over 25 år. I 1920 kom så loven om menighetsråd og menighetsmøter. Det ble innført vide stemmerettsregler og valget skulle være adskilt fra andre valg, altså plassert i kirkene for å ivareta kirkelig selvstendighet. Menighetsrådets hovedoppgave ble fastsatt slik: «Å ha oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å fremme det kristelige liv i menigheten».

Fortsett å lese Søndag 28. august 2022: Menighetsråd gjennom 100 år

Søndag 28. august 2022: Utflukt til Lunden kloster

Søndag 28. august 2022 kl. 14.30 – 17.00, Lunden kloster

Klikk her for annonseringen av dette møtet, med bakgrunnsinformasjon.

Utflukt til Lunden kloster

Groruddalen kirkeakademi gjestet Lunden kloster en vakker sensommerdag og ble ønsket varmt velkommen av Sr. Anne-Lise i klosterets kapell. Nitten personer fikk da lytte først til et innlegg ved Einar Østerhagen, kapellan i Grorud sokn, om luthersk tidebønntradisjon, og deretter til en samtale mellom Østerhagen og Sr. Anne-Lise.

Før Østerhagen slapp til, understreket Sr. Anne-Lise viktigheten av gjensidig dialog og samarbeid og minnet om at hennes hjerte sto kirkeakademibevegelsen nært, hun mottok Brobyggerprisen tilbake i 2008. Og det var nettopp dialog og samtale som var den røde tråden gjennom besøket.

Fortsett å lese Søndag 28. august 2022: Utflukt til Lunden kloster

Søndag 28. august 2022: Utflukt til Lunden kloster

Søndag 28. august 2022 kl. 14.30 – 17.00, Lunden kloster

Utflukt til Lunden kloster

Lunden kloster er et katolsk kloster i Oslo som tilhører Dominikanerorden. Kommuniteten på Lunden er i dag internasjonalt sammensatt, og består av ni søstre fra fem forskjellige nasjoner.

Vi skal få en liten omvising i hagen og kirken, og vi skal høre om klosterets historie over en kopp kaffe og kaker.

Det blir også mulighet til å besøke klosterbutikken.

Einar Østerhagen, prest i Grorud menighet, vil bidra med
et innlegg om luthersk tidebønn.

Ta med nistepakke!

Vi møtes på Lunden kloster, Øvre Lunden 5, 0598 Oslo

Tirsdag 13. september 2022: Menighetsråd gjennom 100 år

Tirsdag 13. september 2022 kl. 19.00 i Stovner kirke

Menighetsråd gjennom 100 år

Har menighetsrådene beveget seg fra å være et kristelig foreningsstyre til å bli et kirkelig byråkratisk forvaltningsorgan? Hvordan har menighetsrådenes oppgave, myndighet og ressurser utviklet seg gjennom 100 år?

Møt
Per Kristian Aschim

Per Kristian Aschim arbeider som fagsjef i Presteforeningen og førsteamanuensis ved MF Vitenskapelig høyskole. Hans fagfelt er norsk kirkehistorie, kirkelig organisasjonsliv, reformer, utviklingen av kirkedemokratiet samt salmehistorie og andaktslitteraturen. Tidligere har han også arbeidet i Kirkerådet.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.