Alle innlegg av Sophie Lazar

Lørdag 26. august 2023: Utflukt til ulvenhagen

Lørdag 26. august 2023 kl. 11.00 i Østre Aker kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Utflukt til ulvenhagen

En regnfull lørdag i august ble det utflukt til Ulvenhagen. Et innbydende syn møtte den lille gruppa fra Groruddalen kirkeakademi, prosjektlederen for Ulvenhagen, Jennifer Spoor, hadde tent bål i bålpanna og tok imot oss besøkende med vann og dyrefôr på armen, for denne sommeren har det flytta inn høner i hagen.

Fortsett å lese Lørdag 26. august 2023: Utflukt til ulvenhagen

Lørdag 26. august 2023: Utflukt til Ulvenhagen

Lørdag 26. august 2023 Kl. 11.00, Østre Aker kirke

Utflukt til Ulvenhagen

Ulvenhagen er under opparbeidelse og siden 2021 er målet å utvikle et aktivt og godt nærmiljø, mobilisere beboere og å skape en inkluderende aktivitets- og læringsarenda for både voksne og spesielt for ungdom. Over 100 ungdommer har hatt sommerjobb i hagen, og 105 trær er blitt plantet.

Jennifer Spoor studerte miljøvitenskap og permakultur i New York (USA). Hun er overbevist om at det å jobbe ute er med på å utvikle et forhold til naturen og å lære opp den neste generasjonen til å bli miljøbevisst.

Bålpanne og Kaffe – ta med nistepakke

Vi møtes ved Østre Aker kirke, Ulvenveien 110, 0665 Oslo.

Tirsdag 26. september: «Kyrkja» – Det som hører Gud til

Tirsdag 26. september 2023 kl. 19.00 i Høybråten kirke

«Kyrkja» – Det som hører Gud til

Carl Petter Opsahl tar musikken i bruk for å formidle det som er viktig i livet: håp, mot, glede, og ikke minst trøst. Albumet «Kyrkja» sier han, «er en samling musikalske historier fra livets ytterkant. Her er låter om papirløse flyktninger, mennesker i fengsel, sult, sorg og savn.»

Møt
Carl Petter Opsahl

Carl Petter Opsahl er førsteamanuensis i praktisk teologi ved MF. Han har tidligere bl.a. vært gateprest i Kirkens bymisjon. I tillegg er han en fremragende klarinettist med flere plateutgivelser bak seg. I fjor gav han ut «Kyrkja», der jazz og folkemusikk så å si møtes i kirken.

Musikk og foredrag. Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 17. oktober 2023: Petter Dass – Streng øvrigheitsperson eller folkeleg diktar?

Tirsdag 17. oktober 2023 kl. 19.00 i Hasle kirke

Petter Dass – Streng øvrighetsperson eller folkeleg diktar?

Petter Dass (1647 – 1707) er kjend for salmar, Katekismesangene og skildringa si av Nord-Noreg i Nordlands Trompet. I litteraturen er han presentert både som prest, teolog, diktar og embetsmann. Somme meiner han var ein undertrykkjande øvrigheitsperson, andre at han var ein raus og folkeleg sokneprest. Kven var eigentleg Petter Dass?

Møt
Ronny Spaans

Ronny Spaans er fyrsteamanuensis i eldre nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har jobba som journalist, har gjeve ut ei bok om norsk stadutvikling (Kjøpesenterlandet (2017)) og ei diktsamling, Svalene i Lisboa (2008).

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 28. november 2023: Israel – Palestina

Tirsdag 28. november 2023 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Israel – Palestina

Finnes det en løsning på konflikten mellom Israel og Palestina? Kan de to folkegruppene leve fredelig side om side?

Møt
Hans Morten Haugen

Hans Morten Haugen er professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole. Han ledet Sabeel Kairos Norge 2007 – 2021, og er medlem av Den norske kirkes utvalg for forholdet til jødedom og jøder.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 9. mai 2023: Kyrkja og arbeidarrørlsa – frå motsetnad til harmoni?

Tirsdag 9. mai 2023 kl. 19.00 i Grorud kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Kyrkja og arbeidarrørlsa – frå motsetnad til harmoni?

Etter årsmøtet var det duket for foredrag med Hallgeir Elstad og han tok for seg oppgava å dra noen linjer og hovedtrekk fra den lange historien om kirka og arbeiderbevegelsen.

Fortsett å lese Tirsdag 9. mai 2023: Kyrkja og arbeidarrørlsa – frå motsetnad til harmoni?

Tirsdag 11. april 2023: Straff, tilgivelse og forsoning – sett fra prestetjenesten i fengsel

Tirsdag 11. april 2023 kl. 19.00 i Fossum kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Straff, tilgivelse og forsoning – sett fra prestetjenesten i fengsel

På tredje påskedag fant 19 deltakere veien til Fossum kirke hvor Jon Gunnar Jørgensen ønsket velkommen og presenterte kvelds foredragsholder, Elisabet Kjetilstad, prest ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

Fortsett å lese Tirsdag 11. april 2023: Straff, tilgivelse og forsoning – sett fra prestetjenesten i fengsel