Alle innlegg av Sophie Lazar

Tirsdag 30. januar 2024: Banning – språkets mørkerom

Tirsdag 30. januar 2024 kl. 19.00 i Østre Aker menighetshus

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Banning – språkets mørkerom

Jon Gunnar Jørgensen ønska velkommen åtte tilhørere denne kvelden i Østre Aker menighetshus, føret hadde nok gjort sitt til at folk ikke torde å komme seg ut. Det var synd, for Ruth Vatvedt Fjeld holdt et interessant foredrag om banning, om bønn og forbanning, om det som ligger imellom og ikke minst det som viser seg å være i stadig forandring og som preger vårt ordforråd og vår ordbruk i større grad enn vi kanskje sjøl aner, den uopphørlige tøyinga av grenser og opprør mot tabuisering gjennom språk.

Fortsett å lese Tirsdag 30. januar 2024: Banning – språkets mørkerom

Tirsdag 30. januar 2024: Banning – språkets mørkerom

Tirsdag 30. januar 2024 kl. 19.00 i Østre Aker menighetshus

Banning – språkets mørkerom

I hjem og skole har vi lært at banning er stygt. Men hva er egentlig banning? Hvorfor er det uønsket? Hva slags folk banner? Er det forskjell på kvinner og menn her? Eller landsdeler? Ruth Vatvedt Fjeld har utforsket dette mørke rommet i språket vårt.

Møt

Ruth Vatvedt Fjeld

Ruth Vatvedt Fjeld er pensjonert professor i leksikografi (ordforskning) ved Universitetet i Oslo. Hun har vært NRKs språkkonsulent for bokmål og for oversettingsutval-get til Bibel2011. I de senere årene har hun tatt for seg fe-nomenet banning og er vår fremste ekspert på feltet.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Foto: Ram Gupta.

Tirsdag 05. mars 2024: Fra englers musikk til djevelens blåsebelg

Tirsdag 05. mars 2024 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Fra englers musikk til djevelens blåsebelg

Sekkepipa forbindes i dag nesten utelukkende med Skottland, men sannheten er at instrumentet har vært spredt over hele Europa og deler av Asia. I dette musikkforedraget vil Elisabeth Vatn spille og fortelle om sekkepipa og dens avtrykk i vår musikk- og kulturhistorie – ikke minst har sekkepipa satt spor etter seg i billedkunsten.

Møt

Elisabeth Vatn

Elisabeth Vatn er utdannet pianist ved Barratt Due musikkinstitutt, har sin kantorutdannelse fra Norges Musikkhøgskole og har hovedfag i etnomusikologi fra Universitetet i Bergen. Til daglig er hun kantor i Grorud, Lillestrøm og Skedsmo menigheter.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Foto: Rolf Erik Wullf

Tirsdag 16. april 2024: Ungdommen på Heimdal

Tirsdag 16. april 2024 kl. 19.00 i Grorud menighetshus

Ungdommen på Heimdal

I svingen der Kalbakkveien møter Grorudveien lå Heimdal. Der ble Grorud kristelige ungdomsklubb stiftet i 1962. Klubben hadde bred appell og vokste snart til å bli en av landets største kristne ungdomsklubber med kor, fritidsaktiviteter, andakter og leirer. – Var det en ungdomsvekkelse på Grorud? Og hva skjedde så?

Møt

Siv Carlsson, Paul Skuland og Petter Kirkemo

Siv Carlsson vokste opp på Rødtvet og har vært lærer og forlagsredaktør. Paul Skuland virket som prest fra 1991 i Grorud/Romsås, senere som prost i Nord-Gudbrandsdal, der han fortsatt er bosatt. Petter Kirkemo er fra Grorud og har hatt jobber nasjonalt og internasjonalt og er nå freelance Osloguide.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Foto: Eigil Norli

Tirsdag 28. mai 2024: Blokka på Bjerke: tretten år i tredje etasje

Tirsdag 28. mai 2024 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Blokka på Bjerke: tretten år i tredje etasje

Bjørn Hatterud vil fortelja om den nyaste boka, Blokka på Bjerke, og óg om dei tidlegare bøkene, om korleis dei heng saman. Poenget hans er at det handlar om sårbarheit og respekt for forskjelligheit. Førebels har det enda i ei forteljing frå Groruddalen der det viser seg at dei store strukturane og dei personlege i liva heng saman.

Møt

Bjørn Hatterud

Bjørn Hatterud kjem frå bygda Veldre i Ringsaker kommune. Han er kultur-skribent, kunstkritikar, kurator, musikar og sit i Kulturrådet. Han har tidlegare gitt ut Mot normalt (2018) og Mjøsa rundt med mor (2020). Boka vann mange hjarte og fekk Kritikarprisen. Hatterud har òg motteke Fritt Ords Pris.

Årsmøte. Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Sakspapirene kommer.

Foto: Agnete Bruun

Tirsdag 28. november 2023: Israel – Palestina

Tirsdag 28. november kl. 19.00 i Haugerud kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Israel – Palestina

Henrik Mohn ønska nesten 20 tilhørere velkommen til Haugerud kirke og presenterte kveldens foredragsholder, Hans Morten Haugen, som til daglig er professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole. Haugen har dessuten lang fartstid i organisasjonen Sabeel Kairos Norge og han er også medlem av et utvalg satt ned av Bispemøtet og Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke i 2021, som skal se på Den norske kirkes selvforståing i møte med jøder og jødedom i Norge. Utvalget skal levere utredningen våren 2024.

Fortsett å lese Tirsdag 28. november 2023: Israel – Palestina

Tirsdag 17. oktober 2023: Petter Dass – Streng øvrigheitsperson eller folkeleg diktar?

Tirsdag 17. oktober 2023 kl. 19.00 i Hasle kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Petter Dass – Streng øvrigheitsperson eller folkeleg diktar?

Jon Gunnar Jørgensen ønsket de 25 frammøtte velkommen og presenterte kveldens foredragsholder, Ronny Spaans.

Han innledet med en historisk gjennomgang av Petter Dass´ liv og gjerning; som elev på latinskolen i Bergen, teologistudent i København, kapellan i Nesna og sokneprest i Alstadhaug. Hans inntekt (og rikdom) stammet fra kirkeskatt og handelsvirksomhet med trelast og ikke minst fra handel med tørrfisk som ble eksportert til det europeiske markedet via Bergen.

Fortsett å lese Tirsdag 17. oktober 2023: Petter Dass – Streng øvrigheitsperson eller folkeleg diktar?

Tirsdag 26. september: «Kyrkja» – Det som hører Gud til

Tirsdag 26. september 2023 kl. 19.00 i Høybråten kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

«Kyrkja» – Det som hører Gud til

Tirsdag 26. september hadde GKA besøk av musiker og teolog Carl Petter Opsahl. Opsahl har bl.a. erfaring som gateprest i Kirkens bymisjon og er i dag førsteamanuensis i praktisk teologi ved Menighetsfakultetet. Men Opsahl er også en fremragende musiker med en stor produksjon både med egne prosjekt og som bandmedlem.

Fortsett å lese Tirsdag 26. september: «Kyrkja» – Det som hører Gud til