Alle innlegg av Sophie Lazar

Lørdag 24. august 2024: Magnus Lagabøtes Landslov

Lørdag 24. august 2024 kl. 11.00 på Nasjonalbiblioteket

Magnus Lagabøtes Landslov

Vi markerer at det er 750 år siden kong Magnus lagabøte fikk vedtatt sin landslov. Fram til 1274 hadde de fire lagtingene i landet hatt hver sin lov. Nå fikk vi én lov for hele riket. Landsloven er altså et uhyre viktig statskonstituerende dokument og var gyldig i Norge helt til 1687. Vi besøker Nasjonalbibliotekets utstilling om loven og ser på noen av de vakre, dekorerte håndskriftene om loven er overlevert i.

Vi møtes i vestibylen i Nasjonalbiblioteket (Henrik Ibsens
gate 110 rett ved Solli plass).

Jon Gunnar Jørgensen leder oss gjennom utstillingen.

Vi finner en kafé til å samles etter besøket i utstillingen.

Tirsdag 17. september 2024: Hvordan oversette Bibelen?

Tirsdag 17. september 2024 kl. 19.00 i Hasle kirke

Hvordan oversette Bibelen?

Bibelen er en hjørnesten for alle kristne og for kirkene. Men skal vi tilegne oss tekstene, trenger vi en god oversettelse. Men hva er en god oversettelse? Skal den forholde seg bokstavelig til grunnteksten, eller skal den ta hensyn til skiftende kulturelle strømninger? Bør den gjengi teksten ord for ord, eller er det bedre å gjengi innholdet friere, mening for mening?

Møt
Kjell Arild Pollestad

Kjell Arild Pollestad er cand. theol. fra Universitetet i Oslo og lisensiat i katolsk teologi fra Toulouse. Han konverterte til den katolske kirke i 1975 og er tilknyttet Dominikanerordenen. Pollestad er en produktiv forfatter og oversetter.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 22. oktober 2024: Lindebergevangeliet

Tirsdag 22. oktober 2024 kl. 19.00 i Furuset kirke

Lindebergevangeliet

«Lindebergevangeliet» er en oppvekstskildring, en fargerik historie, tonesatt av salmer, slagskudd, bomber og Nirvana. Det er en kjærlighetserklæring til det som en gang var, til en familie som ferierte med drapsmenn og ranere, til en kameratgjeng tightere enn Beatles, til en varm drabantby og en kald ishall, til en jente med lyst hår og en gutt med mørkt. Og den er et forsøk på å forstå hva som egentlig skjedde.

Møt
Hans Christian Grønn

Hans Christian Grønn (f. 1973) spilte hockey i Furuset som liten og er fortsatt god til å drible. Han har tidligere skrevet bøkene Det som er strengt (2000) og Fakta faen (2005).

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 26. november 2024: Norsk kirkemusikk – et solid, men sårbart byggverk

Tirsdag 26. november 2024 kl. 19.00 i Østre Aker kirke

Norsk kirkemusikk – et solid, men sårbart byggverk

I dag er kantorer høyt utdannede fagpersoner med ordnede tjenesteforhold. Sentralt i kampene for dette sto Musikkonservatoriet i Oslo under ledelse av tre generasjoner Lindeman og Norges organistforening. Men paradoksalt nok, så har rekrutteringen til kirkemusikeryrket sunket betraktelig i de senere år. Hva kan årsakene være – og kan vi ane lys i tunellen?

Møt
Einar Solbu

Einar Solbu har vært førsteamanuensis og studiesjef ved Norges musikkhøgskole, senere bl.a. direktør i Rikskonsertene. Han har utgitt flere bøker om Lindemantradisjonen.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Tirsdag 28. mai 2024 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Norges kristning i lys av sagalitteraturen

Jon Gunnar Jørgensen holdt et spennende foredrag med tittelen «Norges kristning i lys av sagalitteraturen» for tretten spente tilhørere i Haugerud kirke.
Utgangspunktet for Jørgensen var at sagaene er tydelige på kristiningsprosjektene til de tre kongene Håkon den gode (ca. 930–960), Olav Trygvasson (995–1000) og Olav Haraldsson (1015–1028), at kristendommen seirer med Olav den helliges martyrium (1030) og helligkåring (1031). Men, så spurte Jørgensen, kan vi feste lit til sagaene og kan noen kristnes med makt eller list, slik det beskrives i sagaene?

Fortsett å lese Tirsdag 28. mai 2024 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Tirsdag 16. april 2024: Ungdommen på Heimdal

Tirsdag 16. april 2024 kl. 19.00 i Grorud menighetshus

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Ungdommen på Heimdal

Referat medlemsmøte 16. april 2024 Grorud

68 interesserte tilhørere møtte opp for å få et lokalhistorisk foredrag med Siv Carlsson, Paul Skuland og Petter Kirkemo om Grorud kristelige ungdomsklubb «Heimdal» i Grorud menighetshus 16. april. Styremedlem Jon Gunnar Jørgensen startet med en introduksjon av de tre foredragsholderne samt informasjon om Groruddalen kirkeakademi til nye tilhørere:
Siv Carlsson vokste opp på Rødtvet og har vært lærer og forlagsredaktør, Paul Skuland var prest fra 1991 i Grorud/Romsås, senere prost i Nord-Gudbrandsdal, der han fortsatt er bosatt. Petter Kirkemo er fra Grorud og har arbeidet nasjonalt og internasjonalt og er nå freelance Osloguide.
Grorud kristelige ungdomsklubb ble stiftet i 1962. Klubben hadde bred appell og ble etter kort tid en av landets største kristne ungdomsklubber med kor, fritidsaktiviteter, andakter og leirer.

Fortsett å lese Tirsdag 16. april 2024: Ungdommen på Heimdal

Tirsdag 05. mars 2024: Fra englers musikk til djevelens blåsebelg

Tirsdag 05. mars 2024 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Fra englers musikk til djevelens blåsebelg

Referat medlemsmøte 5. mars 2024 Rødtvet

Sophie Lazar ønsket velkommen 14 tilhørere denne kvelden i Rødtvet kirke. Kirkerommet var opplyst i stemningsfylt lys og foran var en mangfoldig utstilling av sekkepiper. Elisabeth Vatn åpnet sitt musikkforedrag med sekkepipeklang underlagt av dype orgeltoner.

Elisabeth som jobber til vanlig som kantor i Grorud menighet og i Lillestrøm og Skedsmo menighet, fortalte engasjert om sekkepipen og dens avtrykk i vår musikk- og kulturhistorie – ikke minst har sekkepipen satt spor etter seg i billedkunsten.

Fortsett å lese Tirsdag 05. mars 2024: Fra englers musikk til djevelens blåsebelg

Tirsdag 30. januar 2024: Banning – språkets mørkerom

Tirsdag 30. januar 2024 kl. 19.00 i Østre Aker menighetshus

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Banning – språkets mørkerom

Jon Gunnar Jørgensen ønska velkommen åtte tilhørere denne kvelden i Østre Aker menighetshus, føret hadde nok gjort sitt til at folk ikke torde å komme seg ut. Det var synd, for Ruth Vatvedt Fjeld holdt et interessant foredrag om banning, om bønn og forbanning, om det som ligger imellom og ikke minst det som viser seg å være i stadig forandring og som preger vårt ordforråd og vår ordbruk i større grad enn vi kanskje sjøl aner, den uopphørlige tøyinga av grenser og opprør mot tabuisering gjennom språk.

Fortsett å lese Tirsdag 30. januar 2024: Banning – språkets mørkerom