Tirsdag 16. april 2024: Ungdommen på Heimdal

Tirsdag 16. april 2024 kl. 19.00 i Grorud menighetshus

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Ungdommen på Heimdal

Referat medlemsmøte 16. april 2024 Grorud

68 interesserte tilhørere møtte opp for å få et lokalhistorisk foredrag med Siv Carlsson, Paul Skuland og Petter Kirkemo om Grorud kristelige ungdomsklubb «Heimdal» i Grorud menighetshus 16. april. Styremedlem Jon Gunnar Jørgensen startet med en introduksjon av de tre foredragsholderne samt informasjon om Groruddalen kirkeakademi til nye tilhørere:
Siv Carlsson vokste opp på Rødtvet og har vært lærer og forlagsredaktør, Paul Skuland var prest fra 1991 i Grorud/Romsås, senere prost i Nord-Gudbrandsdal, der han fortsatt er bosatt. Petter Kirkemo er fra Grorud og har arbeidet nasjonalt og internasjonalt og er nå freelance Osloguide.
Grorud kristelige ungdomsklubb ble stiftet i 1962. Klubben hadde bred appell og ble etter kort tid en av landets største kristne ungdomsklubber med kor, fritidsaktiviteter, andakter og leirer.

Siv Carlsson startet foredraget med en introduksjon og konsentrerte seg hovedsakelig om historien til koret «Impuls». Et tidlig høydepunkt var opptredenen under TT/Tenåringstreffet i Bergen i 1972, men også turnéer til Alta i 1973 og til Tyskland i 1974 ble nevnt. Petter Kirkemo trakk linjene bakover og forklarte bakgrunnen for og historien til ungdomsklubben og viste bilder fra ulike aktiviteter. Han poengterte at klubben hadde en viktig funksjon i de nye drabantbymiljøene, klubben var med på å knytte folk til et nytt sted. En viktig forutsetning var at ungdommene fikk ansvar, både i det små og i det store, under leiroppholdene og ved Cola-disken. Også Paul Skuland hadde en lokalhistorisk inngang med vinkling på Groruddalshistorie, men utvidet denne ved å peke på at ungdomsklubben ble del av et større bilde. Under en tur til Sandefjord i 1968 ble det tydelig at klubben både hadde del i den sosialetiske vekkelsen og i den musikalske og til dels liturgiske vekkelsen som Ten Sing-koret representerte. Paul Skuland kom til slutt inn på den konfliktfylte perioden på slutten av ungdomsklubbens eksistens, som har preget menigheten i mange år etterpå.
Foredragene ble avløst av kaffepause med mulighet for spørsmål og diskusjon. Det ble der delt mange personlige minner fra ungdomsklubben. Kvelden ble avrundet med en liturgisk avslutning i Grorud kirke ved Carsten Schuerhoff.