Stikkordarkiv: fremhevet

Lørdag 24. august 2024: Magnus Lagabøtes Landslov

Lørdag 24. august 2024 kl. 11.00 på Nasjonalbiblioteket

Magnus Lagabøtes Landslov

Vi markerer at det er 750 år siden kong Magnus lagabøte fikk vedtatt sin landslov. Fram til 1274 hadde de fire lagtingene i landet hatt hver sin lov. Nå fikk vi én lov for hele riket. Landsloven er altså et uhyre viktig statskonstituerende dokument og var gyldig i Norge helt til 1687. Vi besøker Nasjonalbibliotekets utstilling om loven og ser på noen av de vakre, dekorerte håndskriftene om loven er overlevert i.

Vi møtes i vestibylen i Nasjonalbiblioteket (Henrik Ibsens
gate 110 rett ved Solli plass).

Jon Gunnar Jørgensen leder oss gjennom utstillingen.

Vi finner en kafé til å samles etter besøket i utstillingen.

Tirsdag 17. september 2024: Hvordan oversette Bibelen?

Tirsdag 17. september 2024 kl. 19.00 i Hasle kirke

Hvordan oversette Bibelen?

Bibelen er en hjørnesten for alle kristne og for kirkene. Men skal vi tilegne oss tekstene, trenger vi en god oversettelse. Men hva er en god oversettelse? Skal den forholde seg bokstavelig til grunnteksten, eller skal den ta hensyn til skiftende kulturelle strømninger? Bør den gjengi teksten ord for ord, eller er det bedre å gjengi innholdet friere, mening for mening?

Møt
Kjell Arild Pollestad

Kjell Arild Pollestad er cand. theol. fra Universitetet i Oslo og lisensiat i katolsk teologi fra Toulouse. Han konverterte til den katolske kirke i 1975 og er tilknyttet Dominikanerordenen. Pollestad er en produktiv forfatter og oversetter.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 22. oktober 2024: Lindebergevangeliet

Tirsdag 22. oktober 2024 kl. 19.00 i Furuset kirke

Lindebergevangeliet

«Lindebergevangeliet» er en oppvekstskildring, en fargerik historie, tonesatt av salmer, slagskudd, bomber og Nirvana. Det er en kjærlighetserklæring til det som en gang var, til en familie som ferierte med drapsmenn og ranere, til en kameratgjeng tightere enn Beatles, til en varm drabantby og en kald ishall, til en jente med lyst hår og en gutt med mørkt. Og den er et forsøk på å forstå hva som egentlig skjedde.

Møt
Hans Christian Grønn

Hans Christian Grønn (f. 1973) spilte hockey i Furuset som liten og er fortsatt god til å drible. Han har tidligere skrevet bøkene Det som er strengt (2000) og Fakta faen (2005).

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning