Stikkordarkiv: fremhevet

Tirsdag 26. september: «Kyrkja» – Det som hører Gud til

Tirsdag 26. september 2023 kl. 19.00 i Høybråten kirke

«Kyrkja» – Det som hører Gud til

Carl Petter Opsahl tar musikken i bruk for å formidle det som er viktig i livet: håp, mot, glede, og ikke minst trøst. Albumet «Kyrkja» sier han, «er en samling musikalske historier fra livets ytterkant. Her er låter om papirløse flyktninger, mennesker i fengsel, sult, sorg og savn.»

Møt
Carl Petter Opsahl

Carl Petter Opsahl er førsteamanuensis i praktisk teologi ved MF. Han har tidligere bl.a. vært gateprest i Kirkens bymisjon. I tillegg er han en fremragende klarinettist med flere plateutgivelser bak seg. I fjor gav han ut «Kyrkja», der jazz og folkemusikk så å si møtes i kirken.

Musikk og foredrag. Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 17. oktober 2023: Petter Dass – Streng øvrigheitsperson eller folkeleg diktar?

Tirsdag 17. oktober 2023 kl. 19.00 i Hasle kirke

Petter Dass – Streng øvrighetsperson eller folkeleg diktar?

Petter Dass (1647 – 1707) er kjend for salmar, Katekismesangene og skildringa si av Nord-Noreg i Nordlands Trompet. I litteraturen er han presentert både som prest, teolog, diktar og embetsmann. Somme meiner han var ein undertrykkjande øvrigheitsperson, andre at han var ein raus og folkeleg sokneprest. Kven var eigentleg Petter Dass?

Møt
Ronny Spaans

Ronny Spaans er fyrsteamanuensis i eldre nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har jobba som journalist, har gjeve ut ei bok om norsk stadutvikling (Kjøpesenterlandet (2017)) og ei diktsamling, Svalene i Lisboa (2008).

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 28. november 2023: Israel – Palestina

Tirsdag 28. november 2023 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Israel – Palestina

Finnes det en løsning på konflikten mellom Israel og Palestina? Kan de to folkegruppene leve fredelig side om side?

Møt
Hans Morten Haugen

Hans Morten Haugen er professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole. Han ledet Sabeel Kairos Norge 2007 – 2021, og er medlem av Den norske kirkes utvalg for forholdet til jødedom og jøder.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning