Tirsdag 30. januar 2024: Banning – språkets mørkerom

Tirsdag 30. januar 2024 kl. 19.00 i Østre Aker menighetshus

Banning – språkets mørkerom

I hjem og skole har vi lært at banning er stygt. Men hva er egentlig banning? Hvorfor er det uønsket? Hva slags folk banner? Er det forskjell på kvinner og menn her? Eller landsdeler? Ruth Vatvedt Fjeld har utforsket dette mørke rommet i språket vårt.

Møt

Ruth Vatvedt Fjeld

Ruth Vatvedt Fjeld er pensjonert professor i leksikografi (ordforskning) ved Universitetet i Oslo. Hun har vært NRKs språkkonsulent for bokmål og for oversettingsutval-get til Bibel2011. I de senere årene har hun tatt for seg fe-nomenet banning og er vår fremste ekspert på feltet.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Foto: Ram Gupta.