Kjell Arild Pollestad

Tirsdag 17. september 2024: Hvordan oversette Bibelen?

Tirsdag 17. september 2024 kl. 19.00 i Hasle kirke

Hvordan oversette Bibelen?

Bibelen er en hjørnesten for alle kristne og for kirkene. Men skal vi tilegne oss tekstene, trenger vi en god oversettelse. Men hva er en god oversettelse? Skal den forholde seg bokstavelig til grunnteksten, eller skal den ta hensyn til skiftende kulturelle strømninger? Bør den gjengi teksten ord for ord, eller er det bedre å gjengi innholdet friere, mening for mening?

Møt
Kjell Arild Pollestad

Kjell Arild Pollestad er cand. theol. fra Universitetet i Oslo og lisensiat i katolsk teologi fra Toulouse. Han konverterte til den katolske kirke i 1975 og er tilknyttet Dominikanerordenen. Pollestad er en produktiv forfatter og oversetter.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning