Lørdag 24. august 2024: Magnus Lagabøtes Landslov

Lørdag 24. august 2024 kl. 11.00 på Nasjonalbiblioteket

Magnus Lagabøtes Landslov

Vi markerer at det er 750 år siden kong Magnus lagabøte fikk vedtatt sin landslov. Fram til 1274 hadde de fire lagtingene i landet hatt hver sin lov. Nå fikk vi én lov for hele riket. Landsloven er altså et uhyre viktig statskonstituerende dokument og var gyldig i Norge helt til 1687. Vi besøker Nasjonalbibliotekets utstilling om loven og ser på noen av de vakre, dekorerte håndskriftene om loven er overlevert i.

Vi møtes i vestibylen i Nasjonalbiblioteket (Henrik Ibsens
gate 110 rett ved Solli plass).

Jon Gunnar Jørgensen leder oss gjennom utstillingen.

Vi finner en kafé til å samles etter besøket i utstillingen.