Tirsdag 28. mai 2024: Norges kristning i lys av sagalitteraturen

Tirsdag 28. mai 2024 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Norges kristning

Dessverre måtte Bjørn Hatterud melde forfall til tirsdag.

Men sjølsagt blir det årsmøte og foredrag!

Vi får besøk av prof. em. Jon Gunnar Jørgensen som holder foredrag over Norges kristning i lys av sagalitteraturen.

Møt

Jon Gunnar Jørgensen

Jørgensen er tilknytta Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser er norrøn filologi og edisjonsfilologi og i 2017 ble han utnevnt til ridder av Den islandske falkeorden.

Jørgensen har i en årrekke vært leder av Groruddalen kirkeakademi.

Årsmøte. Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Hatterud har meldt at han gjester Groruddalen kirkeakademi ved seinere anledning.