Tirsdag 17. oktober 2023: Petter Dass – Streng øvrigheitsperson eller folkeleg diktar?

Tirsdag 17. oktober 2023 kl. 19.00 i Hasle kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Petter Dass – Streng øvrigheitsperson eller folkeleg diktar?

Jon Gunnar Jørgensen ønsket de 25 frammøtte velkommen og presenterte kveldens foredragsholder, Ronny Spaans.

Han innledet med en historisk gjennomgang av Petter Dass´ liv og gjerning; som elev på latinskolen i Bergen, teologistudent i København, kapellan i Nesna og sokneprest i Alstadhaug. Hans inntekt (og rikdom) stammet fra kirkeskatt og handelsvirksomhet med trelast og ikke minst fra handel med tørrfisk som ble eksportert til det europeiske markedet via Bergen.

Forfatterskapet, var en god blanding av verdslige dikt, dikt ved gode anledninger og religiøse salmer og sanger. Bla. det store topografiske hyllingsdiktet «Buccina Polaris», dvs. «Nordlands trompet» og salmene, hvor mange fortsatt lever videre bla. i vår egen salmebok. F.eks «Herre Gud ditt dyre navn og ære».

Ronny Spaans gikk deretter gjennom endel av den akademiske diskusjonen om Petter Dass´ virke. Nordlendingenes Forening som så ham som talsmann for nordnorsk patriotisme, Hanne Lauvstad karakteriserer ham som en europeisk intellektuell, og Kåre Hansen beskriver ham som en streng øvrighetsperson med tankegods til felles med nazismen.

Som natur- og dyrelivsskildrer var Petter Dass enestående for sin tid, med de folkelige detaljene, humor og glede. «Og du skal aldeles ikke plage dyret ditt!». Han er mer vitenskapsorientert enn andre prester og biskoper, f.eks. Peder Claussøn Friis, som hadde beskrevet Nord Norge i mer eksotiske ordelag. Han motsier også P. C. Friis i beskrivelsen av samene som tyver og kjeltringer: «De er ikke tyver, de trenger jo ikke lås på døren!». I beskrivelsen av Moskstrømmen er han betydelig mer nøktern og vitenskapelig (knyttet til tidevann og månefaser) enn tidligere spekulative fortellinger.

Streng øvrighetsperson eller folkelig dikter? Ja, begge deler, men kanskje mest det siste.
Kvelden ble avsluttet med liturgisk kveldsbønn, ledet av Sophie Lazar, hvor Petter Dass sin kveldssalme «Den ljuse dag går under, o Gud, vær du vårt ljus» (NOS 813) ble sunget med stor innlevelse.