Lørdag 29. august 2015: Klosteret ved verdens ende

Lørdag 29. august 2015 kl. 11.00: Piknik til Hovedøya

Møtet var en utflukt til klosterruinene på Hovedøya. Sokneprest og idehistoriker Karl Gervin orienterte og ledet forsamlingen til klosterruinene og andre aktuelle steder.

Gervin ga først et historisk riss av Hovedøyas historie og bruk fram til vår tid. Deretter ga han en bakgrunn om klostervesenet generelt og cistercienserordenen spesielt, siden klosteret på Hovedøya var et cistercienserkloster – det andre i Norge etter Lyse kloster, og opprettet i 1147.

Deretter ledet Gervin forsamlingen gjennom klosterruinene og fortalte levende om bruk og innredning av sentrale rom, kirke, spisesal, sovesal, arbeidsrom osv. og dessuten forhold som dagsrytme, diett, økonomi, eiendommer, forhold til andre klostre og mye mer. Orienteringen var anlagt som om vår forsamling var en overordnet visitasgruppe på besøk i klosteret nøyaktig 800 år tidligere.

Etter vandringen i strålende sensommersol inntok forsamlingen medbrakt niste i det grønne.

Møtet ble ledet av Jon Gunnar Jørgensen.

Her er noen bilder fra utflukten: