Tirsdag 3. november 2015: Fattige tilreisende

Tirsdag 3. november 2015 kl. 19.00 i Romsås kirke

Hilde Kirkebøen er diakon i Østre Aker og Haugerud menighet. Hun hadde i 2013-15 permisjon for å lede prosjektet «Rom for fattige tilreisende» tilknyttet Kirkens bymisjon. Hun orienterte om prosjektet og gav en grundig og innsiktsfull innføring i Rom-folkets kår og bakgrunnen for den store tilstrømningen av tiggere til Norge. Hun gjorde rede for at det dreier seg om folk som lever i dyp fattigdom i hjemlandet. De blir åpenlyst diskriminert på arbeidsmarkedet og har derfor vanskelig for å skaffe inntekt hjemme. Det organiseres transport til Norge i minibusser, og billetten koster NOK 800 kontant eller 1200 på kreditt. I Norge nyter de ikke godt av velferdsstatens sikkerhetsnett, siden de ikke har arbeid. En rekke andre strukturelle forhold står i veien for å bedre tiggernes situasjon.

Kirkebøen var inne på problematikken at tiggersituasjonen ikke bedres ved at vi gir mye penger. Hennes råd var «gi gjerne litt, ikke mye».

Prosjektet «Rom for fattige tilreisende» arbeider med en rekke tiltak som kan bedre tiggernes muligheter på kortere og lengre sikt:

  • Språkkurs
  • Sykurs (Tillegg 3 uker etter foredraget: Fremtiden for SyRom-prosjektet var usikker da foredraget ble holdt. Det er nå klart at prosjektet fortsetter i foreløpig 2 år til, med et budsjett på 700 000 kr i 2016!)
  • Strikkekurs
  • Engelskkurs
  • Hjelp med CV
  • Vaskemaskin
  • Helsetilbud
  • Jusgruppe
  • Brukerråd

De arbeider også med utvikling av produksjon og arbeidsplasser innen søm i hjemlandet.

Foredraget var meget informativt og detaljrikt og gav en god forståelse av tiggernes situasjon.

Etter foredraget fikk vi se et utdrag av danseforestillingen «Den barmhjertige samaritan» fremført av en gruppe dansere og en musiker, ledet av Sigmund Hegstad. Stykkets tema var nettopp tiggernes situasjon.

Etter kaffepausen var det som vanlig spørsmål og diskusjon, der mange deltok, og en rekke moment fra foredraget ble utdypet.

Til slutt var det avslutning med kveldsbønn i kirkerommet, ledet av kantor Thor Henning Isachsen.

Møtet ble ledet av Jon Gunnar Jørgensen.

Her er noen bilder fra møtet: