Tirsdag 6. oktober 2015: Folkemordet på armenerne og situasjonen for kristne i dagens Midtøsten

Tirsdag 6. oktober 2015 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Historiker Bård Larsen holdt foredrag om Folkemordet på armenerne og de kristnes situasjon i dagens Midtøsten.

Mange hadde funnet veien denne kvelden til et lærerikt og interessant foredrag. Larsen minnet om at folkemordet på armenerne har sine røtter i fascistisk tenkning fra Europa. Det osmanske rike var i en krise, imperiet holdt på å bryte sammen og ungtyrkerne gav en teoretisk ramme som kunne gi ny giv inn i restaureringen av riket. Den grunnleggende og bærende tanken ble «en stat=en kultur». Det som da kunne utfolde seg, var, i årenes løp, «genocide under cover of war». For selv om det spredde seg en viss optimisme da ungtyrkerne kom til makten i 1908, ble det et tilbakeslag da imperiet endret seg til en nasjon under pantyrkismens innflytelse. Islam ble så oppdaget som den størrelsen som kunne være identitetsbærende, også innenfor rammen av en sekulær stat. Det blir massakrer (1909), nye herskere overtar makten (1913) og da Tyrkia går inn i 1. verdenskrig, blir armenerne syndebukkene, og den store massakre ble Gallipoli april 1915, med sitt utstpring i Konstantinopel 24. april 1915. At folkemordet ikke anerkjennes i dag, forklarte Larsen med geopolitiske interesser som ser seg avhengig av et godt forhold til Tyrkia. Larsen sluttet med en oppfordring til Den norske kirke om å tale mye tydligere om disse prosessene, særlig med henblikk på den kristne exodus fra Midtøsten som foregår i dag.

Etter en god kaffepause var det spørsmål fra salen og det ble en god samtale rundt disse.

Møtet ble leder av Tor Eivind Erikstein.

Til slutt var det liturgisk avslutning i kirkerommet ved Carsten Schuerhoff.