Tirsdag 1. desember 2015: Juleevangeliet

Tirsdag 1. desember 2015 kl. 19.00 i Grorud menighetshus

Det var opp mot 40 mennesker som hadde funnet veien til Grorud menighetshus for å høre prof. em. Gro Steinsland snakke om Juleevangeliet – det hellige barnet i kristendommen.

Med utgangspunkt i egne juleerfaringer og -minner tok Steinsland oss med på en todelt reise.

Den første reisen førte inn i tekstene og forestillingsverdener til både Matteus og Lukas hvis skriveprosess hun anslo å være preget av kriser. Ødeleggelsen av Jerusalem i år 70 etter Kristus – for Matteus – og i år 132 etter Kristus for Lukas, var for Steinsland de krisene tekstene var ute etter å svare til. Med dette bandt hun disse tekstene også sammen med Messiasforestillinger kjent fra Midtøsten mer generelt og Det gamle testamente mer spesielt. Her skjelnet hun mellom to tråder av Messiasforestillinger, den ene Messias-kongen, den andre Messias som den lidende tjener, samt at særlig Matteus er opptatt av å vise forbindelsene tilbake til Det gamle testamente. Viktig for Steinsland var det å understreke at tekstene i evangeliene ikke er å forstå som sakprosa, men at tekstene er «hellige» tekster som ikke spør etter det historisk rette, men som samtidig er kvalitativt forskjellig fra fiksjon. Mot slutten av denne reisen åpnet Steinsland opp et stort religionshistorisk landskap hvor protoevangelienes rikdom som impuls for (billed-)kunst ble synlig, men hvor også forbindelseslinjer til de antikke Sybillene, til romerkongens tittel som sol invictus, ja attpåtil til norrøne paralleller, ble trukket opp.

Den andre reisen førte til Hadeland, til Dynna-steinen, opprettet på en gammel gravhaug omtrent år 1040. Steinen viser overgangen fra krigsaristokratiet til kristendommens ankomst i Norge med Kvite-Krist som kongegud. Det var kristen inkulturasjon som var en vei inn til Norge, men Dynna-steinen forteller om en annen Kristusskikkelse, ikke minst siden den er reist av en kvinne. Steinsland minnet i den forbindelse om Marias betydning for middelaldersk fromhet og var opptatt av å spørre om ikke reformasjonen har gått for raskt frem da den kastet ut Maria.

I diskusjonen etter kaffepausen, denne gangen også med gløgg og klementiner, kom flere tilbake til Marias betydning og rolle og også evangelieteksten som ikke-sakprosa-tekster ble kommentert. Steinsland benyttet denne runden til å understreke at kristendommen, ut fra et religionshistorisk perspektiv, står i en sørstilling i det at menneskeverdet til den enkelte understrekes så sterkt.

Kvelden fortsatte så i Grorud kirke hvor organist Thor Henning Isachsen gav en innføring i tre julesalmer før kapellan Vibeke Bergsjø Aas ledet den avsluttende kveldsbønnen.