Tirsdag 6. desember 2016: «Hva er da et menneske?» Samtale om Jesu liknelser

Tirsdag 6. desember 2016 kl. 19.00 i Hasle kirke

Se annonseringen av dette møtet

Det var gledelig at 42 mennesker hadde funnet veien til Hasle kirke for å høre Karsten Alnæs og Notto Thelle fortelle om den nyeste boken sin, en bok som er deres brevveksling over flere år og som hadde Jesu lignelser som tema.

Men før de to kunne introduseres og overlates ordet til, ønsket Henrik Mohn Frode Birkeland og Hans Arne Akerø velkommen, sammen sang og musiserte de for forsamlingen, «Vår Herre, han hvilte i krybben så trang».

Alnæs og Thelle tok så forsamlingen med inn i lignelsens verden, funderte og grunnet på spørsmålet «Hva er da et menneske?» og begge  formulerte seg på lavmælt og dog tydelig vis om gleden, oppdagelsene og også om snublesteinene i lignelsene.

Såmannen, kornet som sås, som vokser opp, i lignelsens overdrivelse og paradoks til uante mengder, i en tid med okkupasjon brukes såkorn mot soldater, noe kjent blir i et pedagogisk grep omformet og leder til dypere erkjennelse: Det er en drøm, og Guds rike begynner her og nå. Og har paralleller til for eksempel Martin Luther Kings tale om drømmen og om virkeligheten som slår inn, samtidig og samtidig etter hvert.

På lignende måte, underfundig og med klokskap ledet Alnæs og Thelle gjennom lignelsen om den barmhjertige samaritan, den fortapte (hjemkomne!) sønn, om vingårdsbonden og om talentene, ikke fullstendige eksegetiske utleggelser, men små knagger å henge videre oppdagelser på.

Et større rom fikk de grusomme avslutningene til flere av lignelsene, er de motsetningsfulle til det Jesus ellers sier, er de retoriske grep som Jesus som forteller er avhengig av, de kan vel neppe tas, så Alnæs og Thelle, som livssannhet, men de er utvilsomt del av fortellingens magi.

Kanskje er forandring, eller rop til forandring, kjerneordet i lignelsene og deres tolkning.

 

Det ble servert kaffe og julekake og det ble også tid til samtale etterpå, her kom andre aspekter frem, men først og fremst takknemlighet til to gode forelesere.

Den liturgiske avslutningen ble ledet av Gunvor F. Haarr og musikalsk ledsaget av de nevnte Birkeland og Akerø.

Her er noen bilder fra møtet: