Tirsdag 1. mars 2016: Kirkens nødhjelp. Veivalg for en ny tid

Tirsdag 1. mars 2016 kl. 19.00 i Furuset kirke

Se annonseringen av dette møtet.

Generalsekretær Anne-Marie Helland holdt foredraget Kirkens Nødhjelp. Veivalg i en ny tid.

Anne-Marie Helland har arbeidet i Kirkens nødhjelp (KN) siden 2001, som generalsekretær siden 2012. Hun gav en levende presentasjon av organisasjonen. KN ble etablert like etter krigen som en innsamlingsaksjon til hjelp for fattige i Tyskland. Dette møtte kritikk, men var en aksjon KN er stolt av. KN skal drive diakoni-arbeid, og nødlidende skal ha hjelp uavhengig av politiske, religiøse eller andre omstendigheter. Menneskets verdighet skal forsvares og ivaretas. KN skal drive med diakoni/bistand, ikke misjon, og er ingen konkurrent til misjonsselskapene.

KN er tilknyttet Kirkenes verdensråd, eies og drives av kirkelige organisasjoner, først og fremst Den norske kirke og er den største diakonale organisasjon i Norge, med en omsetning på nær en milliard kr. KN har søsterorganisasjoner over hele verden og når 3 millioner mennesker årlig med støtte.

Fattigdom skyldes ikke pengemangel, men gale strukturer innenfor handel og økonomi. KN arbeider derfor også politisk for å endre disse strukturene til fordel for fattige.

Det har skjedd en holdningsendring til bistand i løpet av de senere år. Folk har blitt mer kritiske til bistand fordi de er i tvil om effekten.

KN arbeider ved hjelp av lokale strukturer. God kontakt med kirkelige organisasjoner er veldig viktig, men de samarbeider også med ikke-kristne trossamfunn. Religiøst engasjement gir tillit i andre trossamfunn, og KN har bl.a. et godt samarbeid med Taliban i Afghanistan. Gjennom samtaler og argumentasjon påvirker de imamenes holdninger, bl.a. til skolegang for jenter.

Kirkene har god oversikt over lokal infrastruktur, og de rår over lokale krefter. KN kan derfor drive svært billig og effektivt, ved å sende penger og ekspertise, mens hjelpearbeidet blir utført av lokal arbeidskraft og infrastruktur.

KN har for tiden svært store innsamlingsinntekter, særlig knyttet til flyktningkrisen. De vil unngå elendighetsbeskrivelser for å verne om menneskenes verdighet. Likevel må virkeligheten beskrives realistisk.

KN har særlig stor ekspertise på vann og sanitærsystemer. Dette er helt sentrale faktorer i bistandssammenheng. KN bistår ofte med sin ekspertise på disse områdene i samarbeidsstrukturer der andre organisasjoner legger sin innsats på andre områder. Vann-ekspertisen er også en faktor når KN prioriterer hvor de skal gå inn med innsats.

Møtet ble ledet av Lise Vislie.

Etter møtet ledet sokneprest Klara Vogl kveldsbønn i kirkerommet

Her er noen bilder fra møtet: