Tirsdag 26. januar 2016: Besøk i den ortodokse Hl. Nikolai kirke

Tirsdag 26. januar 2016 kl. 19.00 i Hellige Nikolai kirke

Se annonseringen av dette møtet.

Denne tirsdagen var kirkeakademiet på besøk i den ortodokse Hl. Nikolai kirke på Teisen. Et drøyt 20-tall var møtt opp og Fader Johannes viste rundt og forklarte. Kirken sto ferdig totalrenovert i 2015 og Fader Johannes orienterte om menigheten, ortodoks gudstjenesteliturgi og hvordan kirkerommet da blir brukt. Det var deretter en lang spørsmålsrunde, før kaffepausen i kjelleren. Til slutt ledet Fader Johannes en liturgisk avslutning på kvelden i kirkerommet.

Her er noen bilder fra besøket: