Kategoriarkiv: Annonsering av tidligere møter

Tirsdag 30. januar 2024: Banning – språkets mørkerom

Tirsdag 30. januar 2024 kl. 19.00 i Østre Aker menighetshus

Banning – språkets mørkerom

I hjem og skole har vi lært at banning er stygt. Men hva er egentlig banning? Hvorfor er det uønsket? Hva slags folk banner? Er det forskjell på kvinner og menn her? Eller landsdeler? Ruth Vatvedt Fjeld har utforsket dette mørke rommet i språket vårt.

Møt

Ruth Vatvedt Fjeld

Ruth Vatvedt Fjeld er pensjonert professor i leksikografi (ordforskning) ved Universitetet i Oslo. Hun har vært NRKs språkkonsulent for bokmål og for oversettingsutval-get til Bibel2011. I de senere årene har hun tatt for seg fe-nomenet banning og er vår fremste ekspert på feltet.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Foto: Ram Gupta.

Tirsdag 05. mars 2024: Fra englers musikk til djevelens blåsebelg

Tirsdag 05. mars 2024 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Fra englers musikk til djevelens blåsebelg

Sekkepipa forbindes i dag nesten utelukkende med Skottland, men sannheten er at instrumentet har vært spredt over hele Europa og deler av Asia. I dette musikkforedraget vil Elisabeth Vatn spille og fortelle om sekkepipa og dens avtrykk i vår musikk- og kulturhistorie – ikke minst har sekkepipa satt spor etter seg i billedkunsten.

Møt

Elisabeth Vatn

Elisabeth Vatn er utdannet pianist ved Barratt Due musikkinstitutt, har sin kantorutdannelse fra Norges Musikkhøgskole og har hovedfag i etnomusikologi fra Universitetet i Bergen. Til daglig er hun kantor i Grorud, Lillestrøm og Skedsmo menigheter.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Foto: Rolf Erik Wullf

Tirsdag 16. april 2024: Ungdommen på Heimdal

Tirsdag 16. april 2024 kl. 19.00 i Grorud menighetshus

Ungdommen på Heimdal

I svingen der Kalbakkveien møter Grorudveien lå Heimdal. Der ble Grorud kristelige ungdomsklubb stiftet i 1962. Klubben hadde bred appell og vokste snart til å bli en av landets største kristne ungdomsklubber med kor, fritidsaktiviteter, andakter og leirer. – Var det en ungdomsvekkelse på Grorud? Og hva skjedde så?

Møt

Siv Carlsson, Paul Skuland og Petter Kirkemo

Siv Carlsson vokste opp på Rødtvet og har vært lærer og forlagsredaktør. Paul Skuland virket som prest fra 1991 i Grorud/Romsås, senere som prost i Nord-Gudbrandsdal, der han fortsatt er bosatt. Petter Kirkemo er fra Grorud og har hatt jobber nasjonalt og internasjonalt og er nå freelance Osloguide.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Foto: Eigil Norli

Tirsdag 28. mai 2024: Norges kristning i lys av sagalitteraturen

Tirsdag 28. mai 2024 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Norges kristning

Dessverre måtte Bjørn Hatterud melde forfall til tirsdag.

Men sjølsagt blir det årsmøte og foredrag!

Vi får besøk av prof. em. Jon Gunnar Jørgensen som holder foredrag over Norges kristning i lys av sagalitteraturen.

Møt

Jon Gunnar Jørgensen

Jørgensen er tilknytta Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser er norrøn filologi og edisjonsfilologi og i 2017 ble han utnevnt til ridder av Den islandske falkeorden.

Jørgensen har i en årrekke vært leder av Groruddalen kirkeakademi.

Årsmøte. Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Hatterud har meldt at han gjester Groruddalen kirkeakademi ved seinere anledning.

Lørdag 26. august 2023: Utflukt til Ulvenhagen

Lørdag 26. august 2023 Kl. 11.00, Østre Aker kirke

Utflukt til Ulvenhagen

Ulvenhagen er under opparbeidelse og siden 2021 er målet å utvikle et aktivt og godt nærmiljø, mobilisere beboere og å skape en inkluderende aktivitets- og læringsarenda for både voksne og spesielt for ungdom. Over 100 ungdommer har hatt sommerjobb i hagen, og 105 trær er blitt plantet.

Jennifer Spoor studerte miljøvitenskap og permakultur i New York (USA). Hun er overbevist om at det å jobbe ute er med på å utvikle et forhold til naturen og å lære opp den neste generasjonen til å bli miljøbevisst.

Bålpanne og Kaffe – ta med nistepakke

Vi møtes ved Østre Aker kirke, Ulvenveien 110, 0665 Oslo.

Tirsdag 26. september: «Kyrkja» – Det som hører Gud til

Tirsdag 26. september 2023 kl. 19.00 i Høybråten kirke

«Kyrkja» – Det som hører Gud til

Carl Petter Opsahl tar musikken i bruk for å formidle det som er viktig i livet: håp, mot, glede, og ikke minst trøst. Albumet «Kyrkja» sier han, «er en samling musikalske historier fra livets ytterkant. Her er låter om papirløse flyktninger, mennesker i fengsel, sult, sorg og savn.»

Møt
Carl Petter Opsahl

Carl Petter Opsahl er førsteamanuensis i praktisk teologi ved MF. Han har tidligere bl.a. vært gateprest i Kirkens bymisjon. I tillegg er han en fremragende klarinettist med flere plateutgivelser bak seg. I fjor gav han ut «Kyrkja», der jazz og folkemusikk så å si møtes i kirken.

Musikk og foredrag. Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 17. oktober 2023: Petter Dass – Streng øvrigheitsperson eller folkeleg diktar?

Tirsdag 17. oktober 2023 kl. 19.00 i Hasle kirke

Petter Dass – Streng øvrighetsperson eller folkeleg diktar?

Petter Dass (1647 – 1707) er kjend for salmar, Katekismesangene og skildringa si av Nord-Noreg i Nordlands Trompet. I litteraturen er han presentert både som prest, teolog, diktar og embetsmann. Somme meiner han var ein undertrykkjande øvrigheitsperson, andre at han var ein raus og folkeleg sokneprest. Kven var eigentleg Petter Dass?

Møt
Ronny Spaans

Ronny Spaans er fyrsteamanuensis i eldre nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har jobba som journalist, har gjeve ut ei bok om norsk stadutvikling (Kjøpesenterlandet (2017)) og ei diktsamling, Svalene i Lisboa (2008).

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 28. november 2023: Israel – Palestina

Tirsdag 28. november 2023 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Israel – Palestina

Finnes det en løsning på konflikten mellom Israel og Palestina? Kan de to folkegruppene leve fredelig side om side?

Møt
Hans Morten Haugen

Hans Morten Haugen er professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole. Han ledet Sabeel Kairos Norge 2007 – 2021, og er medlem av Den norske kirkes utvalg for forholdet til jødedom og jøder.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning