Kategoriarkiv: Annonsering av tidligere møter

Tirsdag 30. januar 2024: Banning – språkets mørkerom

Tirsdag 30. januar 2024 kl. 19.00 i Østre Aker menighetshus

Banning – språkets mørkerom

I hjem og skole har vi lært at banning er stygt. Men hva er egentlig banning? Hvorfor er det uønsket? Hva slags folk banner? Er det forskjell på kvinner og menn her? Eller landsdeler? Ruth Vatvedt Fjeld har utforsket dette mørke rommet i språket vårt.

Møt

Ruth Vatvedt Fjeld

Ruth Vatvedt Fjeld er pensjonert professor i leksikografi (ordforskning) ved Universitetet i Oslo. Hun har vært NRKs språkkonsulent for bokmål og for oversettingsutval-get til Bibel2011. I de senere årene har hun tatt for seg fe-nomenet banning og er vår fremste ekspert på feltet.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Foto: Ram Gupta.

Tirsdag 05. mars 2024: Fra englers musikk til djevelens blåsebelg

Tirsdag 05. mars 2024 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Fra englers musikk til djevelens blåsebelg

Sekkepipa forbindes i dag nesten utelukkende med Skottland, men sannheten er at instrumentet har vært spredt over hele Europa og deler av Asia. I dette musikkforedraget vil Elisabeth Vatn spille og fortelle om sekkepipa og dens avtrykk i vår musikk- og kulturhistorie – ikke minst har sekkepipa satt spor etter seg i billedkunsten.

Møt

Elisabeth Vatn

Elisabeth Vatn er utdannet pianist ved Barratt Due musikkinstitutt, har sin kantorutdannelse fra Norges Musikkhøgskole og har hovedfag i etnomusikologi fra Universitetet i Bergen. Til daglig er hun kantor i Grorud, Lillestrøm og Skedsmo menigheter.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Foto: Rolf Erik Wullf

Lørdag 26. august 2023: Utflukt til Ulvenhagen

Lørdag 26. august 2023 Kl. 11.00, Østre Aker kirke

Utflukt til Ulvenhagen

Ulvenhagen er under opparbeidelse og siden 2021 er målet å utvikle et aktivt og godt nærmiljø, mobilisere beboere og å skape en inkluderende aktivitets- og læringsarenda for både voksne og spesielt for ungdom. Over 100 ungdommer har hatt sommerjobb i hagen, og 105 trær er blitt plantet.

Jennifer Spoor studerte miljøvitenskap og permakultur i New York (USA). Hun er overbevist om at det å jobbe ute er med på å utvikle et forhold til naturen og å lære opp den neste generasjonen til å bli miljøbevisst.

Bålpanne og Kaffe – ta med nistepakke

Vi møtes ved Østre Aker kirke, Ulvenveien 110, 0665 Oslo.

Tirsdag 26. september: «Kyrkja» – Det som hører Gud til

Tirsdag 26. september 2023 kl. 19.00 i Høybråten kirke

«Kyrkja» – Det som hører Gud til

Carl Petter Opsahl tar musikken i bruk for å formidle det som er viktig i livet: håp, mot, glede, og ikke minst trøst. Albumet «Kyrkja» sier han, «er en samling musikalske historier fra livets ytterkant. Her er låter om papirløse flyktninger, mennesker i fengsel, sult, sorg og savn.»

Møt
Carl Petter Opsahl

Carl Petter Opsahl er førsteamanuensis i praktisk teologi ved MF. Han har tidligere bl.a. vært gateprest i Kirkens bymisjon. I tillegg er han en fremragende klarinettist med flere plateutgivelser bak seg. I fjor gav han ut «Kyrkja», der jazz og folkemusikk så å si møtes i kirken.

Musikk og foredrag. Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 17. oktober 2023: Petter Dass – Streng øvrigheitsperson eller folkeleg diktar?

Tirsdag 17. oktober 2023 kl. 19.00 i Hasle kirke

Petter Dass – Streng øvrighetsperson eller folkeleg diktar?

Petter Dass (1647 – 1707) er kjend for salmar, Katekismesangene og skildringa si av Nord-Noreg i Nordlands Trompet. I litteraturen er han presentert både som prest, teolog, diktar og embetsmann. Somme meiner han var ein undertrykkjande øvrigheitsperson, andre at han var ein raus og folkeleg sokneprest. Kven var eigentleg Petter Dass?

Møt
Ronny Spaans

Ronny Spaans er fyrsteamanuensis i eldre nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har jobba som journalist, har gjeve ut ei bok om norsk stadutvikling (Kjøpesenterlandet (2017)) og ei diktsamling, Svalene i Lisboa (2008).

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 28. november 2023: Israel – Palestina

Tirsdag 28. november 2023 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Israel – Palestina

Finnes det en løsning på konflikten mellom Israel og Palestina? Kan de to folkegruppene leve fredelig side om side?

Møt
Hans Morten Haugen

Hans Morten Haugen er professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole. Han ledet Sabeel Kairos Norge 2007 – 2021, og er medlem av Den norske kirkes utvalg for forholdet til jødedom og jøder.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 31. januar 2023: Berge Furre – Eit liv i rørsle

Tirsdag 31. januar 2023 kl. 19.00 i Ellingsrud kirke

Berge Furre – Eit liv i rørsle.

«Høvding» og «bauta» blei Berge Furra kalla då han døydde i 2016, 78 år gammal. Nekrologane vektla den stabile og trygge Furre, men då det omfattende arkivet hans blei opna for Arnhild Skre, såg ho at dette bildet måtte brytast opp.
Kristentru, sosialisme, målsak og fredssak prega Furres liv, og Skre gir oss eit blikk på eit undrande, intenst, rastlaust og strategisk handlande menneske.

Møt
Arnhild Skre

Arnhild Skre er journalist og forfattar, har doktorgrad i historie og har skrive kritikarroste biografiar. I 2011 fekk ho Brageprisen for biografien om Hulda Garborg.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Tirsdag 7. mars 2023: Strengen er av gull – om folketonene i salmeboka

Tirsdag 7. mars 2023 kl. 19.00 i Hasle kirke

Strengen er av gull – om folketonene i salmeboka.

Mange av våre kjæreste salmer har folkemelodier, enten fra Norge eller fra andre land. Når salmediktningen møter folkemusikken åpnes ofte dype rom i tekstene og i oss som synger. Noen ganger gir de oss også spennende spor som vi kan følge bakover i historien og kulturen vår.

Møt
Ingerid L. Birkeland og Randi E. Rosendahl

Ingerid L. Birkeland er sanger, scenekunstner og universitetslektor i liturgikk ved MF Vitenskapelige Høyskole. Randi E. Rosendahl er organist i Hasle kirke og har spilt folkemusikk i Chateau Neuf Spelemannslag i flere år.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning