Kategoriarkiv: Annonsering av tidligere møter

Lørdag 26. august 2023: Utflukt til Ulvenhagen

Lørdag 26. august 2023 Kl. 11.00, Østre Aker kirke

Utflukt til Ulvenhagen

Ulvenhagen er under opparbeidelse og siden 2021 er målet å utvikle et aktivt og godt nærmiljø, mobilisere beboere og å skape en inkluderende aktivitets- og læringsarenda for både voksne og spesielt for ungdom. Over 100 ungdommer har hatt sommerjobb i hagen, og 105 trær er blitt plantet.

Jennifer Spoor studerte miljøvitenskap og permakultur i New York (USA). Hun er overbevist om at det å jobbe ute er med på å utvikle et forhold til naturen og å lære opp den neste generasjonen til å bli miljøbevisst.

Bålpanne og Kaffe – ta med nistepakke

Vi møtes ved Østre Aker kirke, Ulvenveien 110, 0665 Oslo.

Tirsdag 31. januar 2023: Berge Furre – Eit liv i rørsle

Tirsdag 31. januar 2023 kl. 19.00 i Ellingsrud kirke

Berge Furre – Eit liv i rørsle.

«Høvding» og «bauta» blei Berge Furra kalla då han døydde i 2016, 78 år gammal. Nekrologane vektla den stabile og trygge Furre, men då det omfattende arkivet hans blei opna for Arnhild Skre, såg ho at dette bildet måtte brytast opp.
Kristentru, sosialisme, målsak og fredssak prega Furres liv, og Skre gir oss eit blikk på eit undrande, intenst, rastlaust og strategisk handlande menneske.

Møt
Arnhild Skre

Arnhild Skre er journalist og forfattar, har doktorgrad i historie og har skrive kritikarroste biografiar. I 2011 fekk ho Brageprisen for biografien om Hulda Garborg.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Tirsdag 7. mars 2023: Strengen er av gull – om folketonene i salmeboka

Tirsdag 7. mars 2023 kl. 19.00 i Hasle kirke

Strengen er av gull – om folketonene i salmeboka.

Mange av våre kjæreste salmer har folkemelodier, enten fra Norge eller fra andre land. Når salmediktningen møter folkemusikken åpnes ofte dype rom i tekstene og i oss som synger. Noen ganger gir de oss også spennende spor som vi kan følge bakover i historien og kulturen vår.

Møt
Ingerid L. Birkeland og Randi E. Rosendahl

Ingerid L. Birkeland er sanger, scenekunstner og universitetslektor i liturgikk ved MF Vitenskapelige Høyskole. Randi E. Rosendahl er organist i Hasle kirke og har spilt folkemusikk i Chateau Neuf Spelemannslag i flere år.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 11. april 2023: Straff, tilgivelse og forsoning – sett fra prestetjenesten i fengsel

Tirsdag 11. april 2023 kl. 19.00 i Fossum kirke

Straff, tilgivelse og forsoning – sett fra prestetjenesten i fengsel.

«Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere», lyder det i Fadervår. Fengselsprest Elisabet Kjetilstad spør: Er det alltid mulig å tilgi? Hva er forskjellene mellom tilgivelse og forsoning? Hva skal straff tjene til?

Møt
Elisabet Kjetilstad

Elisabet Kjetilstad er prest i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Hun kjenner også godt til livet i Groruddalen utenfor murene, da hun har vært prest i dalen siden 2006.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Tirsdag 9. mai 2023: Kyrkja og arbeidarrørlsa – frå motsetnad til harmoni?

Tirsdag 9. mai 2023 kl. 19.00 i Grorud kirke

Kyrkja og arbeidarrørlsa – frå motsetnad til harmoni?

Framveksten av arbeidarrørsla i siste del av 1800-talet heng saman med omfattande endringar som industrialisering og modernisering av det norske samfunnet. Elstad vil ta for seg nokre sentrale utviklingstrekk ved tilhøvet mellom kyrkja og arbeidarrørsla frå 1800-talet og fram til velferdsstaten.

Møt
Hallgeir Elstad

Hallgeir Elstad har hatt ulike stillingar ved Det teologiske fakultet ved UiO sidan 1990-talet. Han er frå 2009 professor i norsk kyrkjehistorie same stad og har særleg arbeidd med 1800- og 1900-talet. I dei seinare åra har han òg interessert seg for eldre historie.

Årsmøte. Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

For sakspapirer til årsmøte, klikk her.

Tirsdag 29. november 2022: Othilie Tonning, maskulin feminist, sosialpolitisk foregangskvinne og frelsesarméleder

Tirsdag 29. november 2022 kl. 19.00 i Furuset kirke

Othilie Tonning, maskulin feminist, sosialpolitisk foregangskvinne og frelsesarméleder.

Othilie Tonning var en bemerkelsesverdig kvinne og gjorde en betydelig innsats i utbyggingen av Frelsesarmeens sosiale arbeid i Norge. Samtidig var hun kvinnesakskvinne og politiker, forkynner og formidler. Foredraget vil belyse sentrale sider ved hennes liv og gjerning plassert inn i en større kirke- og samfunnshistorisk kontekst.

Møt
Marta Maria Espeseth

Marta Maria Espeseth bor i Groruddalen og arbeider som forskningsleder i Frelsesarmeen. Hun har arbeidet som lærer i grunnskole, kulturskole og ved Frelsesarmeens offisersskole, og som menighetsleder i Frelsesarmeen. Hun har undervist ved TF, tatt hovedfag der i profesjonsetikk og diakonivitenskap og er nå i sluttfasen av sitt doktorgradsprosjekt om Othilie Tonning.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Søndag 28. august 2022: Utflukt til Lunden kloster

Søndag 28. august 2022 kl. 14.30 – 17.00, Lunden kloster

Utflukt til Lunden kloster

Lunden kloster er et katolsk kloster i Oslo som tilhører Dominikanerorden. Kommuniteten på Lunden er i dag internasjonalt sammensatt, og består av ni søstre fra fem forskjellige nasjoner.

Vi skal få en liten omvising i hagen og kirken, og vi skal høre om klosterets historie over en kopp kaffe og kaker.

Det blir også mulighet til å besøke klosterbutikken.

Einar Østerhagen, prest i Grorud menighet, vil bidra med
et innlegg om luthersk tidebønn.

Ta med nistepakke!

Vi møtes på Lunden kloster, Øvre Lunden 5, 0598 Oslo

Tirsdag 13. september 2022: Menighetsråd gjennom 100 år

Tirsdag 13. september 2022 kl. 19.00 i Stovner kirke

Menighetsråd gjennom 100 år

Har menighetsrådene beveget seg fra å være et kristelig foreningsstyre til å bli et kirkelig byråkratisk forvaltningsorgan? Hvordan har menighetsrådenes oppgave, myndighet og ressurser utviklet seg gjennom 100 år?

Møt
Per Kristian Aschim

Per Kristian Aschim arbeider som fagsjef i Presteforeningen og førsteamanuensis ved MF Vitenskapelig høyskole. Hans fagfelt er norsk kirkehistorie, kirkelig organisasjonsliv, reformer, utviklingen av kirkedemokratiet samt salmehistorie og andaktslitteraturen. Tidligere har han også arbeidet i Kirkerådet.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.