Kategoriarkiv: Annonsering av tidligere møter

Tirsdag 1. februar 2022: Hvordan kan kirken skape fred?

Tirsdag 1. februar 2022 kl. 19.00 i Østre Aker menighetshus

Hvordan kan kirken skape fred?

Olav Fykse Tveit har bekledd både nasjonale og internasjonale kirkelige lederstillinger. Hvordan kan kirken være med på å skape fred?

Og hvordan preger hans internasjonale erfaring hans gjerning som preses i Den norske kirke?

Møt
Olav Fykse Tveit

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Olav Fykse Tveit har en doktorgrad fra MF, og han har blant annet vært generalsekretær i Mellomkirkelig Råd før han ble generalsekretær i Kirkenes Verdensråd. Siden 2020 er han preses i Den norske kirke.

Tirsdag 15. mars 2022: Mitt nabolag. Zabaleener-prosjektet

Tirsdag 15. mars kl. 19.00 i Grorud menighetshus

Mitt nabolag. Zabaleener-prosjektet

Multimedia-forestillingen Mitt Nabolag er beretningen om Christian Stejskals pilegrimsferd til fots fra sin fødeby Wien via Jerusalem til den hellige byen Aksum i Nord-Etiopia. Underveis på denne reisen møtte han Zabaleenerne, Kairos uoffisielle kristne søppelarbeidere i det såkalte Garbage City i Kairo. Klikk her for mer.

Møt
Christian Stejskal

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Christian Stejskal er fiolinist, fotograf og historieforteller. Han er utdannet i Oslo, Hannover og Bern. Stejskal har jobbet som profesjonell musiker og har fått flere stipender for å gjennomføre Zabaleener-prosjektet, som også er utgitt som bok.

Tirsdag 3. mai 2022: Hva skal vi gjøre med gudstjenestene?

Tirsdag 3. mai 2022 kl. 19.00 i Høybråten menighetshus

Hva skal vi gjøre med gudstjenestene?

Gudstjenesten er viktig for mange mennesker. Men for mange flere virker det som om  gudstjenestene våre ikke er relevante. Er gudstjenestene bærere av en viktig kirkelig og musikalsk tradisjon, er de kirkens fremste talerstol for forkynnelsen, så utfordrer dette.

Hvordan gjøre gudstjenesten mer relevant? Hva bør kirkene fylles med på søndager?

Møt
Marit Bunkholt

Marit Bunkholt er prost i Nordre Aker prosti. Hun har vært sjelesorglærer ved Det praktisk-teologiske seminar/Universitet i Oslo og har blant annet vært fagsjef i Presteforeningen.

Tirsdag 31. mai 2022: Fellesskap i Kristus

Tirsdag 31. mai 2022 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Fellesskap i Kristus

Fra slutten av 1970-tallet til begynnelsen av 1990-tallet var Fellesskap i Kristus en bevegelse, og siden en stiftelse, som holdt til i Haugerud kirke. Den eksisterte i menigheten, ved siden av menigheten og oppsto omtrent samtidig med at Haugerud kirke sto ferdig. Hva kjennetegnet Fellesskap i Kristus og hva førte til etableringen nettopp på Haugerud?

Etter planen er dette et første møte hvor fokuset rettes mot den lokale kirkehistorien i Groruddalen.

Møt
Carsten Schuerhoff

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Årsmøte


Carsten Schuerhoff
har vært prest i Haugerud kirke i vel 12 år. Han er nå forsker tilknyttet KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

Lørdag 28. august 2021: BESØK KORSVEIEN PILEGRIMSHERBERGE

Lørdag 28. august 2021, se mer om tid og sted nedenfor

Besøk Korsveien pilegrimsherberge

Vibeke Bergsjø Aas var prest i Grorud menighet fra 2015 til 2020, og styremedlem i Groruddalen kirkeakademi inntil nylig. Hun og mannen hennes bor på småbruket Korsveien som ligger ved Greverud i Nordre Follo kommune. Stedet var fra gammelt av husmannsplass, og fikk navnet Korsveien fordi det ligger der Den fredrikshaldske kongevei krysset Kirkeveien.

Korsveien ligger langs pilegrimsleden som går fra svenskegrensen og hele veien til Trondheim og Nidarosdomen. Denne sommeren har Vibeke og Espen gjort i stand et pilegrimsherberge på eiendommen. Her tilbys pilegrimsovernatting i landlige omgivelser, en fin dagsmarsj unna Oslo.

Ta med egen nistekurv! Det blir mulighet for grilling. Vibeke vil holde et lite foredrag om stedet og om pilegrimstradisjonen.

  • For dem som vil starte utflukten med en mini-pilegrimsvandring, er det oppmøte kl. 12.00 på parkeringsplassen ved Østre Greverud idrettshall, Kongeveien 291, 1415 Oppegård.
  • For dem som ikke er med på vandringen, er det oppmøte kl. 12.30 i Kongeveien 155, 1412 Sofiemyr. Vibeke kan nås på tlf. 90529549.

Tirsdag 1. juni 2021: Leve vanskeligere. Hva tenker vi om alt som går på tverke?

Tirsdag 1. juni 2021 kl. 19.00 – Nettmøte på Zoom

På grunn av korona-restriksjoner må møtet avvikles som  nettmøte. Se nederst på siden om praktiske detaljer for gjennomføringen.

Leve vanskeligere.
Hva tenker vi om alt som går på tverke?

Åste Dokka har nylig gitt ut boken ‘Leve vanskeligere’,
der hun spør hva kristendommen egentlig har å tilføre
våre rotete liv. Det er ikke om å gjøre å leve enklere. Det gjelder heller å våge å leve vanskeligere, sier Åste. Møt
Åste Dokka i samtale med prest Elise Gillebo Skredsvig.

Møt
Åste Dokka

Åste Dokka er ordinert prest i Den norske kirke og har en ph.d. i systematisk teologi fra TF, Universitetet i Oslo. Hun jobber som kommentator i Vårt Land avis og forlagsredaktør i Vårt Land forlag. For tiden er hun også vikarprest i Oslo domkirke.

ÅRSMØTE

Praktiske detaljer om nettmøte

Du trenger en datamaskin og tilgang til internett. Har du øretelefoner, er det fint.

Du  ikke laste ned appen Zoom, men det er lett å gjøre og det kan du gjøre her: https://zoom.us/download#client_4meeting (da velger du det øverste alternativet: Zoom Client for Meetings).

Hvis du ikke vil laste ned appen, så trykker du bare på lenken du får tilsendt i en e-post fra Carsten Schuerhoff.

Derfor er det viktig at du melder deg på. Det gjør du ved å sende en e-post til  Carsten Schuerhoff (cs544@kirken.no). Så vil han sørge for at du får tilsendt all informasjon.

Den 1. juni vil lenken du får tilsendt, og påloggingsinformasjon være aktiv fra kl. 18:30, og du kan nå

for hjelp med å komme i gang.

Disse kan også ringe deg!

Tirsdag 21. september 2021: Hans Nielsen Hauge

Tirsdag 21. september 2021 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Hans Nielsen Hauge

Bondesønnen Hans Nielsen Hauges brudd mot tidens atferdsnormer var oppsiktsvekkende. Ikke bare utfordret han presteskapet, han organiserte et landsomfattende nettverk av venner som opptrådte som predikanter så vel som kjøpmenn. Slikt var uhørt og ble oppfattet som en farlig trussel mot samfunnssystemet. Bli bedre kjent med sambygdingen vår, Hans Nielsen på Bredtvet, en spydspiss for demokratiet i Norge.

Møt
Øystein Rian

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Øystein Rian er professor em. i historie fra Universitetet i Oslo. Han er spesialist på dansketida. Få kjenner det samfunnet Hauge levde i bedre enn han.

Tirsdag 12. oktober 2021: MENNESKET, RELIGIONEN OG TEKNOMAKTENE

Tirsdag 12. oktober 2021 kl. 19.00 i Ellingsrud kirke

Mennesket, religionen og teknomaktene

Kunstig intelligens utkonkurrerer menneskers intelligens. Genredigering endrer mennesker og dyr. Hjerner kobles til datamaskiner. Autonome roboter kjører bil og dreper i krig. Vi forstår at det vil forandre framtiden dramatisk – men forstår vi hvor det bærer hen? Dag Hareide spør: «Når maskinene overtar menneskers arbeid og avgjørelser, og mennesket blir mer maskin. Hva er da et menneske?»

Møt
Dag Hareide

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Dag Hareide har studert sosiologi, mediekunnskap, statistikk, idéhistorie og religion. Han har bl.a. vært rektor på Nansenskolen, ledet Norges Naturvernforbund og ledet Regnskogfondet.