Tirsdag 1. februar 2022: Hvordan kan kirken skape fred?

Tirsdag 1. februar 2022 kl. 19.00 i Østre Aker menighetshus

Hvordan kan kirken skape fred?

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet.

Carsten Schuerhoff ønsket velkommen og presenterte dagens taler, preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit. Tveit er cand. theol. og dr. theol.  fra MF. Han har erfaring som generalsekretær i Mellomkirkelig råd (2002-2009) og i Kirkenes verdensråd (2010-2020). I 2020 ble han valgt til preses i Den norske kirke.

Tveit tok utgangspunkt i et nylig besøk i Etiopia etter invitasjon fra den ortodokse patriarken i landet. Han opplevde bl.a. epifani-feiringen, som tilsynelatende foregikk «normalt» selv om det raste borgerkrig i landet. Og han spurte: Hvem avgjør hvordan ting virkelig er? Det er alltid flere sider. Folk våget å være ute og delta i feiringen. Kirkeorganisasjonen hadde knapt hatt utenlandske gjester på to år. Kontrasten mellom den fredelige feiringen av kirkehøytiden og vissheten om krigstilstanden var tankevekkende. Fykse så sykehus der mesteparten av utstyret var stjålet eller ødelagt. Det samme gjaldt universitetet. Krig ødelegger sivilsamfunnet.

Fred er å bygge samfunn der mennesker kan leve i tillit og forsoning. Forholdet mellom muslimske og kristne kirkesamfunn er godt, det samme gjelder forholdet mellom ulike kristne kirkesamfunn. Religionen splitter ikke, men den kan brukes til å splitte, og det må ikke skje. Religionen kan og må brukes til å bygge fred. Kirkenes verdensråd kan bidra til å bygge broer mellom stridende parter.

Krig er i konflikt med Guds vilje – krig er synd. Begrepet Rettferdig krig kan føres tilbake til Augustin (3-400-tallet). Kirken bør heller fokusere på rettferdig fred. Kirkenes Verdensråd opererer med fire betingelser for rettferdig fred, som ble formulert i 2011 (The International Ecumenical Peace Convocation i Kingston/Jamaica):

  1. Fred i lokalsamfunnet (Peace in the community). Bekjempe økonomisk og sosial urettferdighet, rasisme og motsetninger. Ufred springer som regel ut av lokale motsetninger.
  2. Fred med jorda (Peace with the Earth). Vi må ta økologisk ansvar, Mye av dagens flyktningeproblematikk har røtter I økologisk ubalanse. Vi må sikre bærekraft.
  3. Fred i markedet. (Peace in the marketplace). Vi må forvalte ressursene sammen. Mye tyder på at motsetninger og ulikheter er forsterket under pandemien. Pave Franz: De mest utskjelte er de viktigste, nemlig skatteoppkreverne. Vi må sikre inntekter til fellesskapet for å løse feller oppgaver.
  4. Fred mellom nasjonene (Peace among the peoples). Alle ønsker fred. Freden må balansere mot rettferdighet.

Til slutt et par vesentlige punkter:

  • Det blir ikke fred uten at man involverer kvinner.
  • Noen driver konfliktene. De mangler evnen til å legge noe bak seg.
  • Det må være et alternativ vår kristne tro forplikter oss til – budskapet om fred og forsoning.

Etter foredraget hadde vi som vanlig en god diskusjon før vi gikk over i kirken, der Carsten Schuerhoff ledet kveldsbønn.

(Referent: Jon Gunnar Jørgensen)