Tirsdag 29. november 2022: Othilie Tonning, maskulin feminist, sosialpolitisk foregangskvinne og frelsesarméleder

Tirsdag 29. november 2022 kl. 19.00 i Furuset kirke

Klikk her for å se annonseringen av dette møtet, med informasjon om tema og foredragsholder.

Othilie Tonning, maskulin feminist, sosialpolitisk foregangskvinne og frelsesarméleder

Vel 20 mennesker hadde funnet veien til Furuset kirke for å høre Marta Maria Espeseth fortelle om Othilie Tonning (1865–1931), en av pionerne, som for mange er ukjent, i Frelsesarmeen i Norge.

Tonning ble født inn i handelsborgerskapet i Stavanger. Det var økonomiske nedgangstider, silden ble borte fra Stavanger og dampskipene begynte å fortrenge seilskutene. Familien måtte flytte fra byen, men Tonning er tilbake som 17-åring og tar middelskoleeksamen som privatist, siden Stavanger lærde skole var forbeholdt gutter. Hun fortsatte, som en av bare tre damer den gangen, som kontorist i Stavanger i årene 1886–1891.

Hun blir en kjent skikkelse i bybildet, fritenker, debattant og urokråke. Hun er en av tre talere 17. mai 1890 og nok den første kvinnen som taler i en slik sammenheng, snakker for stemmerett for kvinner, hun engasjerer seg. Hun røyker sigar, sies det, går med spaserstokk, klipper håret kort, vekker oppsikt.

I 1891 kommer hun til Frelsesarmeen, som nettopp er kommet til landet, («det store indgrep i mitt liv») og blir en viktig skikkelse i de første oppbyggingsår, hun er med på å gjøre Frelsesarmeen stueren, og hun hevder at de fattige, oppmerksomheten for de fattige og ansvaret for de fattige må være et offentlig ansvar og anliggende. Hun er strateg og bruker fotografiet som et nytt virkemiddel, jobber tett sammen med den kjente fotografen Anders Beer Wilse, skaper ikonografiske fotografier bl.a. av julegryten (som Tonning tok initiativ til i 1901) og av juletreet på Universitetsplassen (noe Tonning tok initiativ til i 1918). Hun er sosial entreprenør, vekker oppsikt, men forhandler og iscenesetter kjønn og kjønnsroller og lever et aktivt liv, begeistrer, overbeviser, og på denne måten kan hun også overvinne kritikk mot seg og sin virksomhet.

Juletreet på universitetsplassen, fotografier av slumsøstrene, det utadvendte arbeidet til slumsøstrene, som Tonning leder, alt sammen formet hun til å bli det sentrale. Hun mente at den sosiale nøden har utenforliggende årsaker, er sosialt betinget og ikke moralsk-individuelt. Hun pekte på botemidler og utviklet en aksjonistisk holdning. Hun deltok i samfunnsdebatten, engasjerte seg politisk, var i Oslo bystyre. Siden ble hun medlem i Arbeidsløshetskomitéen fra 1919, et arbeid som etter hennes død førte til tvungen offentlig trygd finansiert av både stat, kommune, arbeidsgiver og arbeidstaker, slik som Tonning hadde ønsket, og slik det er den dag i dag.

Et interessant foredrag, et interessant innblikk i en ukjent del av Norgeshistorien, som førte til engasjerte spørsmål og til samtale etter den tradisjonelle kaffepausen.

Kvelden ble avsluttet i Furuset kirke, men en kveldsbønn ledet av Klara Vogl.

Her er noen bilder fra møtet.

Marta Maria Espeseth tidligere i år publisert en artikkel om Othilie Tonning. Klikk her her i tilfelle du vil laste den ned.

(Artikkelen er et kapittel i en bok. Hele boken finnes til nedlastning her, om du er interessert: https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/167)