Tirsdag 29. april 2014: Kirkens møte med nyåndelighet – problem eller fornyelse?

Tirsdag 29. april 2014 kl. 19.00 i Furuset kirke

Første del av møtet var årsmøte.

Resten av møtet ble ledet av Henrik Mohn. Areopagosprest Tore Laugerud holdt foredraget Kirkens møte med nyåndelighet – problem eller fornyelse?

Laugerud startet med å minne om at sekulariseringen de senere år ikke har fortsatt, men at religion er tilbake – riktignok lite i politikk og i ledende media, og på en helt annen måte enn tidligere. Han ga først et riss av moderniseringsprosessen de siste par hundre år, med utvikling av valgfrihet, økt individualisering og privatisering. Før var religion knyttet til en bevegelse, nå er den mer en møteplass. Troslivet skjer i den enkelte og troen har ad hoc-karakter, troen er «min tro», og man gjør livssynsmessig bruk av alt som er tilgjengelig og som gir mening for den enkelte.

Laugerud fortsatte med å beskrive det mangfoldige nyåndelige landskap. Han mente likevel at det gjennomgående er en del fellestrekk: «Hver enkelt av oss må finne ut av det». Holisme. Økologisk engasjement. Alternativ medisin. Tendens fra å tro på en personlig Gud og mer i retning av en livgivende kraft. Mennesket har en guddommelig kapasitet og kan forandre sin livssituasjon her og nå. Reinkarnasjon. Utviklingsoptimisme. Det onde har ingen plass – alt har en dypere mening, som er god. Ekstraordinære erfaringer kan være viktige.

Laugerud avsluttet så med å vurdere hvordan man som kristen kirke kan møte nyåndeligheten. Han understreket først at avgrensning og korreksjon garantert ikke virker. Man må finne ut av hvordan man kan gå med evangeliet inn i nyåndeligheten. Han anbefalte bl.a.: Ta folks erfaringer på alvor. Bruk erfaringene til å finne mangler i kirken. Ikke korriger alt, men ta tak i det som er av kristent gods, og fokuser på det. Finn gode kroppspraksiser, som meditasjon. Han karakteriserte nyåndeligheten som «en velsignelse i forkledning». Den gir klima for å snakke om Gud. Den kan gjøre kristen tro relevant. Det eksistensielle ropet i dag er ikke Luthers: «Hvordan finn en nådig Gud», men «Er det noen som elsker meg?» I møtet med nyåndelighet må vi tenke at visjonen for Kirken ikke er at den skal være en Jesus-klubb, men skape en fornyet og forløst menneskehet.

Etter foredraget var det livlig debatt. Som oppsummering på den understreket Laugerud at nyåndelighet ikke er en blokk, det er ikke tale om «vi – de», nyåndeligheten skjærer også inn i den kristne kjernemenigheten. Det er også en erfaring at mange vender tilbake til Kirken etter mange år i nyåndelighetens landskap, men da kanskje til et annet sted i Kirken. Det er også viktig å ha en levende religionsdialog. Vi kan ikke oppheve mangfoldet, men vi må skape fredelig sameksistens.

Til slutt var det liturgisk avslutning i kirkerommet ved Tor Eivind Erikstein.