Tirsdag 2. september 2014: På stengte stier. Vandringer i Israel og Palestina

Tirsdag 2. september 2014 kl. 19.00 i Høybråten menighetshus

Journalist og sokneprest Tor Øystein Vaaland holdt foredraget På stengte stier. Vandringer i Israel og Palestina. Foredraget var basert på boka På stengte stier. Tre vandringer gjennom dagens Israel og Palestina som han ga ut i fjor. Vaaland fortalte, viste lysbilder og leste avsnitt fra boka.

Fremstillingen var bygget rundt tre reiser i dagens Israel og Palestina i Jesu fotspor, reisen Maria og Josef gjorde da Jesus ble født, flukten fra Herodes til Egypt og påsken da Jesus var i tempelet som tolvåring. Vaaland hadde på disse reisene snakket med vanlige mennesker, blitt kjent med dem, og fått se deres hverdag. Han gjorde det helt klart at han som følge dette entydig tok palestinernes parti mot staten Israels nåværende politikk, og det var i stor utstrekning palestinernes levekår han beskrev. De tre reisene var blitt vanskeliggjort på grunn av de store innskrenkningene i palestinernes bevegelsesfrihet.

Han beskrev palestinerne som vennlige, særlig mot de små barna han hadde med på noen av reisene, velorienterte og dannede. Mange, særlig kvinner, oppfylte ikke våre forventninger om hvordan man skal være og kle seg som muslim. «De så ut som kristne». «Også i Gaza er folk vanlige mennesker».

Videre beskrev han hvordan historien om Jesus, i hvert fall i mange kretser, lever i dag. Det er f.eks. rivalisering mellom steder om Jesus har vært nettopp der, og stridigheter mellom religiøse samfunn, f.eks. om Gravkirken.

Vaaland beskrev med indignert innlevelse hvordan det oppleves å leve f.eks. i Gaza, der alle kjenner noen som kjenner noen som er drept av Israelerne. Og han imøtegikk vanlig kritikk av Hamas som en terroristbevegelse ved å vise til at Hamas er mangfoldig, er en sosial bevegelse, relativt fri for korrupsjon og respekterer politiske avtaler.

I diskusjonen etter foredraget fremholdt Vaaland at sekulære jøder dominerte da staten Israel ble etablert, men at det i dag kanskje er 80–90 prosent sionister og at man nå tåler mindre meningsmangfold. Han mente at palestinernes situasjon nå er så prekær at forsoning synes svært vanskelig. Kanskje kaster selvstyremyndighetene, som til nå til dels har samarbeidet med Israel, inn håndkleet og gir opp å forsøke å styre sine områder, med negative og uoversiktlige følger. Han anbefalte nordmenn å reise i Palestina, men «unngå Israelske guider og deres propaganda».

Møtet ble ledet av Henrik Mohn. I møtet var det også en del orienteringer, spesielt om påmelding til Eidsvollsturen på neste møte.

Til slutt var det liturgisk avslutning i kirken ved Elisabet Kjetilstad.