Tirsdag 13. september 2022: Menighetsråd gjennom 100 år

Tirsdag 13. september 2022 kl. 19.00 i Stovner kirke

Menighetsråd gjennom 100 år

Har menighetsrådene beveget seg fra å være et kristelig foreningsstyre til å bli et kirkelig byråkratisk forvaltningsorgan? Hvordan har menighetsrådenes oppgave, myndighet og ressurser utviklet seg gjennom 100 år?

Møt
Per Kristian Aschim

Per Kristian Aschim arbeider som fagsjef i Presteforeningen og førsteamanuensis ved MF Vitenskapelig høyskole. Hans fagfelt er norsk kirkehistorie, kirkelig organisasjonsliv, reformer, utviklingen av kirkedemokratiet samt salmehistorie og andaktslitteraturen. Tidligere har han også arbeidet i Kirkerådet.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.