Tirsdag 29. november 2022: Othilie Tonning, maskulin feminist, sosialpolitisk foregangskvinne og frelsesarméleder

Tirsdag 29. november 2022 kl. 19.00 i Furuset kirke

Othilie Tonning, maskulin feminist, sosialpolitisk foregangskvinne og frelsesarméleder.

Othilie Tonning var en bemerkelsesverdig kvinne og gjorde en betydelig innsats i utbyggingen av Frelsesarmeens sosiale arbeid i Norge. Samtidig var hun kvinnesakskvinne og politiker, forkynner og formidler. Foredraget vil belyse sentrale sider ved hennes liv og gjerning plassert inn i en større kirke- og samfunnshistorisk kontekst.

Møt
Marta Maria Espeseth

Marta Maria Espeseth bor i Groruddalen og arbeider som forskningsleder i Frelsesarmeen. Hun har arbeidet som lærer i grunnskole, kulturskole og ved Frelsesarmeens offisersskole, og som menighetsleder i Frelsesarmeen. Hun har undervist ved TF, tatt hovedfag der i profesjonsetikk og diakonivitenskap og er nå i sluttfasen av sitt doktorgradsprosjekt om Othilie Tonning.

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.