Tirsdag 30. januar 2018: Maria i samfunnet – Fra leder til seksualisert objekt?

Tirsdag 30. januar 2018 kl. 19.00 i Furuset kirke

Maria i samfunnet – Fra leder til seksualisert objekt?

Maria, Jesu mor, er den fremste av helgenene. Hun er det ultimate forbilde for den omsorgsfulle mor. Hun har helt siden kristendommens første tid vært sentral både for Kirkens budskap og organisasjon. Men Marias rolle har endret seg med samfunnet. Vi vil gjøre en reise gjennom tidene og se på hvilke ulike idealer Maria blir knyttet til, hvordan sterke lederegenskaper må vike for nære, omsorgsfulle kvaliteter.

Møt
Karoline Kjesrud

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Karoline Kjesrud er postdoktor i Norrøn filologi ved Universitetet i Oslo. Kjesrud har de siste årene undersøkt Marias rolle i Norge fra kristningen til etter reformasjonen. I sitt arbeid analyserer hun tekst, bilder og arkeologisk materiale.