Tirsdag 31. oktober 2017: Luther i dag?

Tirsdag 31. oktober 2017 kl. 19.00 i Hasle kirke

Luther i dag

På dagen hvor reformasjonen markerer sitt 500 års
jubileum vil Trygve Wyller snakke om hva Luther betyr
for Norge i dag – religiøst, kulturelt og samfunnsmessig.
Han har vært spesielt opptatt av samspillet mellom kirke
og samfunn. I de nordeuropeiske landene har arven etter
Luther fått stor betydning for hvordan samfunnet forstår
sin rolle overfor mennesker i nød.

Møt
Trygve Wyller

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Trygve Wyller er professor ved Det teologiske fakultet ved Universitet i Oslo, dets dekan fra 2007 til 2014. I sitt arbeid med diakonivitenskap har han vært opp-tatt av hva kirkelig sosialt arbeid i den lutherske tradisjon i Norge betyr for mennesker i vanskelige livssituasjoner.