Tirsdag 28. november 2017: Dialog er svaret på alt

Tirsdag 28. november 2017 kl. 19.00 i Høybråten kirke

Dialog er svaret på alt

Hvordan forholder vi som kirke oss til det religiøse
mangfoldet i vår lokale kontekst? Ser vi hverandre?
Vi er «kirker på stedet». Når stedet er som det er
hos oss i Groruddalen, må vi arbeide mer bevisst i
retning av dialog – dette erfarer vi som dypt evangelisk.

Møt
Anne Berit Evang og Elisabeth Kjetilstad

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Anne Berit Evang, prest i Grorud sokn, leder for religionsdialogarbeidet i sok-net. Tidligere medlem av Den norske kirkes kontaktgrupper med Buddhistforbun-det og Human-Etisk Forbund. Elisabet Kjetilstad, prest i Høybråten, Fossum og Stovner sokn, leder for religionsdialogarbeidet i soknet. Initiativtaker til «Kvinnegruppa for dialog» og medlem av Politiets dialogforum i Groruddalen.