Tirsdag 31. januar 2017: «Martin Luther kom aldri til Norge»

Tirsdag 31. januar 2017 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

«Martin Luther kom aldri til Norge». 500 år siden reformasjonen startet

Er det samsvar mellom den Luther vi er vokst opp med i Norge, og som har gitt navn til vår folkekirke som «evangelisk-luthersk», og den kunnskap vi i dag har om den historiske Luther? I år markeres at det er 500 år siden avlatstesene ble slått opp på kirkedøren i Wittenberg. Foredraget bringer nye perspektiver og presenterer nye forskningsfunn. – Har arven fra Wittenberg fortsatt aktualitet?

Møt
Roger Jensen

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Roger Jensen er doktor i teologi og er den seneste norske teolog som har skrevet en doktoravhandling som i hovedsak diskuterer Martin Luthers egne tekster. Til daglig er han pilegrimsprest i Oslo og leder av Pilegrimssenter Oslo.