Tirsdag 27. september 2016: Kan et menneske endre seg?

Tirsdag 27. september 2016 kl. 19.00 i Høybråten menighetshus

Kan et menneske endre seg?
Om klosterliv for langtidsdømte fanger

En sommer går åtte langtidsdømte fanger i kloster i Halden fengsel. Hva skjer med dem når de skal leve tett sammen, i taushet, etter mønster fra en 500 år gammel klostertradisjon?

I boken Hvis jeg har en sjel undersøker Kjell Arnold Nyhus spørsmålet: Kan et menneske endre seg? I vårt møte med ham utdyper han det spørsmålet.

Møt
Kjell Arnold Nyhus

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Kjell Arnold Nyhus er teolog og forfatter. Fengselsprest i Hamar og Ilseng fengsler. Han har tidligere skrevet boken U Alminnelig, Jon Fosse og mystikken og er medforfatter av Kristen tro oppdatert.