Tirsdag 31. mai 2022: Fellesskap i Kristus

Tirsdag 31. mai 2022 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Fellesskap i Kristus

Fra slutten av 1970-tallet til begynnelsen av 1990-tallet var Fellesskap i Kristus en bevegelse, og siden en stiftelse, som holdt til i Haugerud kirke. Den eksisterte i menigheten, ved siden av menigheten og oppsto omtrent samtidig med at Haugerud kirke sto ferdig. Hva kjennetegnet Fellesskap i Kristus og hva førte til etableringen nettopp på Haugerud?

Etter planen er dette et første møte hvor fokuset rettes mot den lokale kirkehistorien i Groruddalen.

Møt
Carsten Schuerhoff

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Årsmøte


Carsten Schuerhoff
har vært prest i Haugerud kirke i vel 12 år. Han er nå forsker tilknyttet KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.