Tirsdag 3. mai 2022: Hva skal vi gjøre med gudstjenestene?

Tirsdag 3. mai 2022 kl. 19.00 i Høybråten menighetshus

Hva skal vi gjøre med gudstjenestene?

Gudstjenesten er viktig for mange mennesker. Men for mange flere virker det som om  gudstjenestene våre ikke er relevante. Er gudstjenestene bærere av en viktig kirkelig og musikalsk tradisjon, er de kirkens fremste talerstol for forkynnelsen, så utfordrer dette.

Hvordan gjøre gudstjenesten mer relevant? Hva bør kirkene fylles med på søndager?

Møt
Marit Bunkholt

Marit Bunkholt er prost i Nordre Aker prosti. Hun har vært sjelesorglærer ved Det praktisk-teologiske seminar/Universitet i Oslo og har blant annet vært fagsjef i Presteforeningen.