Møtet 5. mai flyttet

På grunn av Korona-situasjonen er møtet tirsdag 5. mai flyttet til lørdag 29. august. Dette gjelder både årsmøtet og det vanlige medlemsmøtet.

Se ellers annonseringen av møtet 29. august. Merk spesielt at møtet lørdag 29. august starter kl. 11.00.