Tirsdag 24. september 2019: Flukten fra Nord-Korea

Tirsdag 24. september 2019 kl. 19.00 i Romsås kirke

Flukten fra Nord-Korea

Klikk her og se annonseringen av dette møtet

Journalist og filmskaper Thea E. Haavet viste filmen «Reddet» eller «Saved» som handler om Nord-Koreanere som med livet som innsats flykter via Kina og Taiwan, til Sør-Korea. Deler av filmen og omtale av den ligger på nettet. Filmen er finansiert av Stefanusalliansen.

Gunnar Grønlund ønsket velkommen og ledet møtet. Det var 21 til stede.

Under spørrerunden fremkom det at Nord-Koreanerne blir stigmatisert i Sør-Korea. På grunn av dette og problemer med blant annet å tilpasse seg det teknologisk avanserte Sør-Korea, er selvmordsraten blant Nord-Koreanerne høy.

Ca. 60% av Nord-Koreanerne som bor i Sør-Korea er kristne.

Prest Vibeke Bergsjø Aas ledet avslutningen.