Tirsdag 13. november 2018: Musikken tolker livet – og troen?

Tirsdag 13. november 2018 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Musikken tolker livet – og troen?

Musikkens melodi og harmoni hører tett sammen med tekst og tale, men hva skjer når tekst og musikk skilles at? Går det an å formidle emosjoner uten tekst? Kan teksten alene formidle følelser?

Hvorfor gripes vi uten nødvendigvis å begripe?
Hvordan røres vi uten nødvendigvis å bli berørt?

Møt
Wolfgang Plagge

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Wolfgang Plagge er organist, pianist, komponist, og ikke minst musikkformidler på så mange områder.