Tirsdag 11. desember 2018: Hva betyr direkte støtte til lokalt forankret menneskerettighetsarbeid?

Tirsdag 11. desember kl. 19.00 i Høybråten kirke

(NB: møtet er flyttet fra Hasle til Høybråten kirke.)

Hva betyr direkte støtte til lokalt forankret menneskerettighetsarbeid?

Til tross for omfattende ratifisering av internasjonale konvensjoner de siste tre tiårene er implementeringen av viktige menneskerettighetskonvensjoner svak i mange land. Liv Hernæs Kvanvig belyser den uunnværlige rollen lokale menneskerettighetsorganisasjoner og menneskerettighetsforkjempere har som pådrivere og overvåkere.

Møt
Liv Hernæs Kvanvig

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Liv Hernæs Kvanvig er prosjektkoordinator i Det norske menneskerettighets-fond. Hun har en mastergrad i internasjonale relasjoner og asiatisk politikk fra Universitetet i Oslo, University of London og University of Queensland. Hun har tidligere jobbet ved Norsk senter for menneskerettigheter og i Utlendingsnemnda.