Tirsdag 28. november 2017: Dialog er svaret på alt

Tirsdag 28. november 2017 kl. 19.00 i Høybråten kirke

Klikk her og se annonseringen av dette møtet.

Det hadde samlet seg 19 personer for å høre om Dialog er svaret på alt. Henrik Mohn ledet møtet.

Både Anne Berit Evang og Elisabet Kjetilstad valgte en personlig inngang inn i temaet dialog, med hjelp av illustrerende bilder ble det tatt utgangspunktet i fortellingen om mangfoldet på stedet vi bor på.

Hvordan skal da kirken, på dette mangfoldige stedet, være, leve og ytre seg, spurte Evang?

Kjetilstad viste til dialogdefinisjonen fra Anne Hege Grung: dialog er et møte ansikt til ansikt, likeverdig og uten skjulte hensikter, åpent for at en tar del i den gjensidige forandringen.

En slik dialog innbefatter sårbarhet, er uttrykk for en holdning og viser seg å være formålstjenlig i møte med mange forskjellige aktører, om det er andre religiøse ledere og grupper eller i samarbeidet med Stovner politistasjon som samler religiøse ledere i et samarbeidsforum.

Både Evang og Kjetilstad øste av egne dialogerfaringer, Kjetilstad har drevet en kvinnegruppe for dialog i mange år, Evang har drevet dialog på Rødtvet og i Grorud kirke (12 bønner, 12 religioner, 12 sanger), og det ble ikke lagt skjul på at dialogen både er givende og krevende.

Den fremste forutsetning er å gå på besøk i hverandre landskap, så de to samstemt, og å lære av barna: Å stille spørsmål, for spørsmålets skyld.

For: vi blir ikke dialogisk ved å leve sammen, dialog er aktivitet, slik fred, som begrepet brukes i kvinnegruppa, er et aktivt begrep, noe som skapes, noe som blir til. Innsikten er at vi alle har rett, i forhold til vårt liv har vi alle rett, og således har fredsbegrepet og dialog i praksis implikasjoner for misjonsbegrepet vi bruker.

Det ble kaffepause og samtale etterpå før Evang og Kjetilstad ledet den liturgiske avslutningen i kirkerommet.

Her er noen bilder fra møtet: