Tirsdag 31. oktober 2017: Luther i dag?

Tirsdag 31. oktober 2017 kl. 19.00 i Hasle kirke

Klikk og se annonseringen av dette møtet.

Over 40 spente fremmøtte hørte Trygve Wyllers foredrag om betydningen av Luther i det norske samfunnet i dag. Anne Grethe Kvanvig ledet møtet.

Trygve Wyller startet foredraget sitt med å minne om at reformasjonsdagen faktisk er en høytidsdag, det er en viktig dag i norsk historie, nettopp fordi reformasjonen var så avgjørende med på å forme dagens Nord-Europa.

Med hjelp av bilder fra akuttovernattingen for Romfolket i Gamlebyen kirke tok Wyller tilhørerne med på en tidsreise, klostrene og klosterhospitalene ble oppløst med reformasjonen, men er på sett og vis tilbake idag – ikke fordi katolisismen er tilbake, men fordi dette minner om en grunnleggende luthersk tilnærming til livet: Hele livet er en bot (jf. Tese 1), og lutherdommen var således med på å bygge samfunn – og er mer enn dogmatikk og læresetninger.

Samfunnsbyggingen kom også til uttrykk i misjonen, de lutherske kirkene bygget hospitaler og skole, en sentral del av lutherdommen er å ta vare på de syke og de fattige. Vet jeg at Jesus Kristus alene har sørget for meg og mitt indre forhold til Gud, kan jeg fri og uavhengig gå inn i et forhold til min neste. Har Gud overtatt ansvar for mitt indre liv, så forventes det at jeg tar ansvar for det ytre.

Wyller kalte denne bevegelsen i det følgende for det lutherske hjerteslag: det er seg visst på det indre og kan derfor virke utover, til den andre, til den neste. Lutherdommen peker med dette ut av kirken – inn i den verden som Luther (i den lille katekismen) betegner som skapt og opprettholdt av Gud, slik at også livet utenfor kirken er båret av Gud. Lutherdommen bygger verden, samfunn og kultur, ikke minst gjennom sang og musikk, forbinder det indre trosliv med kultur- og samfunnslivet, og selv om det er viktig å skjelne mellom disse to, kan en aldri bare velge én av disse to sider.

I denne skjelningen ligger grunnen for en sekularisering, kirken mister makt, og viktige anliggender ble overtatt av «det offentlige»: fattigkassen, utdannelse/skole, jus.

Spørsmålet i dag blir da om Luther kan verdsette det flerkulturelle samfunn, om Luthers arv har noe å bidra inn i dette.

Det gjelder å ta med seg, så Wyller, at det for misjonen aldri var en forutsetning at de som tok i bruk skoler og hospitaler var kristne selv, alt dette ble bygget for å ta vare på verden. Samtale i dag må dreie seg om på hvilken måte det lutherske i dag kan bidra til å gjøre verden til en god verden å leve i.

Wyller selv ville ikke svare direkte på det, men overlot det til den påfølgende samtalen til å ta opp denne tråden.

Etter foredraget var det som vanlig kaffe og diskusjon, før en kort liturgisk avslutning i kirkerommet ved Gunvor Folkvord Haarr.

Her er noen bilder fra møtet: