Tirsdag 28. mars 2017: Bibelarbeid i internasjonal sammenheng

Tirsdag 28. mars 2017 kl. 19.00 i Furuset kirke

Turid Barth Pettersen har lang erfaring fra forlagsvirksomhet. Hun arbeidet i 14 år for Aschehoug forlag før hun begynte som forlagssjef i Verbum og Bibelselskapet. Her fikk hun ansvar for arbeidet med oversettelsen av Bibelen 2011, dette arbeidet tok 12 år. I 2013 ble hun utnevnt til ridder av første klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for norsk kirke- og samfunnsliv.

Hennes erfaringer fra norsk bibelarbeid/bibleoversettelse og bibelarbeid i internasjonal sammenheng gir henne en innsikt som få andre i Norge har. Denne innsikten vil hun dele med oss  denne kvelden.

Møt
Turid Barth Pettersen

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Turid Barth Pettersen, tidligere forlagssjef i Verbum og Bibelselskapet (1997-2012). Fra 2012 har hun arbeidet for De Forente Bibelselskaper som består av 147 nasjonale bibelselskap med oppgaver knyttet til bibeloversettelser og bibelspredning.