Tirsdag 1. mars 2016: Kirkens nødhjelp. Veivalg i en ny tid

Tirsdag 1. mars 2016 kl.19.00 i Furuset kirke

Kirkens nødhjelp. Veivalg i en ny tid

Anne-Marie Helland vil orientere om Kirkens Nødhjelps strategiske veivalg som bistandsorganisasjon i en tid da nettopp bistanden er under press fra flere kanter. Hun har tidligere uttalt at dette ikke skal møtes ved å gå i forsvar, men gjennom selvkritisk analyse av tenkning og strategier. Oppdraget til Kirkens Nødhjelp skal være formet med bevissthet om det siste tiårets sosiale, politiske og kirkelige virkelighet og så lede til en presentasjon av fremtiden utviklingsarbeid.

Møt
Anne-Marie Helland

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Anne-Marie Helland, siden 1. april 2012 generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, med lang erfaring fra arbeidet mot HIV/AIDS.